dji_0004_111_r1
dji_0008_moment_21_r1
dji_0006_moment_41_r1
dji_0006_moment_21_rr1
dsc01640_15_r1
dsc01692_1151
dsc01697_115_r1
dsc01734_115_r1
dsc01739_115_r1
dsc01761_11
dsc01778_151
dsc01783_43_151_10_81
dsc01787_151

Skogsfastighet Älmhult 114 ha

På uppdrag av Älmhults kommun försäljs skogsfastighet ca 15 km nordost Älmhult. Stort eget vattenområde om ca 58,4 ha, produktiv skogsmark ca 41,4 ha. Virkesförråd bedömt till ca 5200 m3sk. Löpande tillväxt ca 268 m3sk/år. Bra vägnät. Huvudsakligen ungskog. Viltslag, älg, gris, rådjur mm. Fiskerätt. Kan köpas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.

Utgångspris: 2 950 000 kr. Anbud senast 2019-03-29