Skogsfastighet norr om Fågelfors

Skogsfastigheten är på ca 222 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering våren 2016 till ca 29 000 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 970 m³sk. Bonitet 5,9 m³sk per ha. Södra skiftet gränsar mot Morån.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2017-06-22