Gård 11 ha strax sydost Hörby

Hästgård i Köinge någon km sydost Hörby. Rejält bostadshus med 5/6 rum - kök och
180 kvm fortlöpande renoverad till modern standard under 2000-talet. Kringbyggda
ekonomibyggnader med stall för 6 hästar, pannrum, loge och drängastuga. Dessutom
enklare maskinhus om 180 kvm. Till fastigheten hör 11 ha mark, varav 3 ha åker runt
gården och 7 ha bete och skog i separat skifte 1 km norr om gården.

2 750 000 kr eller högstbjudande