Skogsfastighet vid Hjortesjön

Välkommen till denna härliga skogsfastighet i Ånhult. Fastigheten består av 31,9 ha skog, 15,2 ha åkermark och 4,3 ha betesmark enligt skogsbruksplan. Gårdcentrat, som består av bostadshus och ekonomibyggnader, är mycket vackert och högt beläget vilket ger en fantastisk utsikt över fastighetens åkermark. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 6 240 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2019 är tillväxten ca 172 m³sk. Bonitet 8,4 m³sk per ha.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-05-20