Skogsfastighet

Mellan Mörlunda och Kristdala ligger fastigheten Stora Sinnerstad 6:20. Fastigheten har en enklare byggnad. Total areal om 58 ha varav 55 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd
ca 9 300 m³sk. Ingår i Viltvårdsområde om ca 1700 ha. Fastigheten gränsar till sjön Tallången.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2018-11-30