Skogs-/hästgård utanför Vena

Utanför Vena ligger Hultsfred Tälleryd 2:6. Fastigheten kan köpas i sin helhet, alternativt i två olika skiften, jord- och skog samt hästgårdsskifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till ca 67 ha totalt varav 54 ha skog och 7,4 ha inäga. Virkesförrådet har uppskattats till ca 6900 m³sk och boniteten till 6,3 m³sk per ha. Undervåningen på bostadshuset är helt nyrenoverad. Till bostadshuset finns två tillhörande äldre ekonomibyggnader.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-11-01