Skogsfastigheter söder om Vena

Skogsfastigheterna är på ca 51,4 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 4399 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 154 m³sk första växtsäsongen. Bonitet 6,2 m³sk per ha.

Prisidé: 3 200 000 kr

Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2019-12-18