Produktionsskog 54 ha, Knäred

Välskött skogsfastighet om 54 ha på avskilt läge i Jonsnahult 10 km norr om Knäred. Ca 51 ha skog och 3 ha skogsimpediment. Virkesförråd om ca 4 300 m³sk, mestadels tall och gran, medelbonitet om 7 m³sk/ha och år. Gräns till natursköna Krokån med fiske på öring, gädda och abborre. Jakt på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.

Prisidè: 4 000 000 kr, bud 2020-05-06