Skogs/lant/hästgård nära Ålem

Strax utanför Ålem ligger fastigheten Ödebo 4:2. En trevlig fastighet med bra byggnader. Inägomarken ligger intill och ger en öppen närmiljö. Ekonomibyggnader för enklare djurhållning. Fastighet i tre skiften med god bonitet. Total areal 24 ha, ca 2750 m³sk.

Prisidé 4,5 milj.

Bud senast: 2019-05-31