Skogsgård väster om Kristdala i Sund

I Sund ca 4 km väster om Kristdala ligger fastigheten Höckhult 1:46. På gården finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ladugård, garage och förrådsbyggnad, allt i bra skick. En gård i den vackra Bråbyggden. Gården har en total areal om 25 ha varav 23 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 3 600 m³sk.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2018-02-16