Skog-inäga 20 ha Agusa

Byggnadsfri skogsfastighet i Lönshult någon km från Agusa. 14 ha skog
med virkesförråd om 1 000 m³sk och 6 ha åker/betesmark. Eftersatt
underhåll med bl a behov av dikesrensning, plantering och röjning. Jakten
fri för köparen fr o m 2018-06-30.

Prisidè: 1 500 000 kr, bud 2018-05-31