Virkesrik Skogsgård

Mellan Gamleby och Överum ligger fastigheterna Gamleby-Löckerum 2:2 och 2:3. Här finns bostadshus samt ett mindre gårdshus, garage och en äldre ladugård. Total areal om 86 ha varav 65 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 19 300 m³sk totalt och 299 m³sk/ha i medeltal. Bonitet 7,3 m³sk/ha. God tillgång på vilt.

Prisidé: 13,8 miljoner

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-01-18