Mindre skogsfastighet nordost Örkelljunga
Virkesrik lövskogsfastighet om ca 4 ha i Sonnarp strax nordost om Örkelljunga. Till fastigheten hör två
ekonomibyggnader. 3 ha produktiv skogsmark med mestadels äldre lövskog såsom björk och al. 
Läs mer »

Produktionsskog 54 ha, Knäred
Välskött skogsfastighet om 54 ha i Jonsnahult 10 km norr om Knäred. Ca 51 ha skog och 3 ha skogsimpediment. Virkesförråd om ca 4 300 m³sk, medelbonitet om 7 m³sk/ha och år. Gräns till natursköna Krokån. Jakt på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.
Läs mer »

Produktionsskog 28 ha nordväst Höör
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 28,5 ha i Hallaröd utanför Höör. 25 ha skog, 2 ha bete och 1 ha väg. Högproduktiva marker i sydsluttning med en medelbonitet om 10,2 m³sk/ha och år. God tillgänglighet för transporter med skogsbilväg och vägbom.
Läs mer »

Jordbruksarrende ca 79 ha
Jordbruksarrende med tillhörande byggnader och jord. Ca 79 ha åkermark beläget i anslutning till Timmernabben. Utbjudes under ett 5-årigt arrendeavtal.
Läs mer »

Skäppetorp
Strax utanför Kristdala ligger denna skogsgård med en areal om ca 17 ha. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader i bra skick. Åkermarken uppgår till ca 3,6 ha. Virkesvolym uppgår till ca 1900 m³sk.
Läs mer »

Skogsfastigheter nära Blomstermåla
Skogsfastigheter med närhet till Blomstermåla. Fördelade på åtta olika skiften. Möjlighet att köpa hela eller skiftesvis. Fastigheterna är på totalt ca 51 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 5300 m³sk enligt skogsbruksplan. 
Läs mer »

Åtta tomter med fantastiskt läge
Nu erbjuds tomter till försäljning vid det fantastiska området Vennebjörke med utsikt över sjön krön. Här finns möjlighet att bygga sin drömbostad med närhet till vatten bara ett stenkast utanför Vimmerby Tätort. Lantmäteriförrättning pågår för avstyckning och skapande av tomter.
Läs mer »

Skogsfastighet öster om Vimmerby
Skogsfastighet om 31 ha varav 28 produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre olika skiften och har ett uppskattat virkesförråd på 2 176 m3sk. Boniteten har uppskattats i skogsbruksplan till 5,9 m3sk/ha och år.
Läs mer »

Skogsegendom 258 ha Osby
Byggnadsfri skogsegendom på tyst läge i Norra Duvhult strax norr om Lönsboda. 253 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 25 350 m³sk och en medelbonitet på knappt 7 m³sk/ha och år. 83 % barr samt bra bilvägnät och god arrondering. Jakt på bl a vildsvin och älg.
Läs mer »

Gårdsbutik Österlen
Etablerad gårdsbutik och catering på vackert läge i Raskarum mellan S:t Olof och Kivik. Enklare bostadshus om ca 120 kvm boyta och mindre häststall med tre boxar. 2 km till skola och matbutik i S:t Olof, 10 km till Kivik.
Läs mer »

Nio hyresfastigheter Värnamo Rydaholm
Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på 41 lägenheter och 3 lokaler. Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd. Hyresvärde (2019) 2 667 767 kr. Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.
Läs mer »

Skogsgård 65 ha Perstorp
Skogsfastighet i Månstorp norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med nyrenoverat torp och undantag samt häststall/loge. Skogsmark om ca 56 ha samt åker/betesmark 4 ha. Fastigheten kan förvärvas hel eller i delar.
Läs mer »