Gård 53 ha Kölleröd, Hörby
Lantgård med trivsam gårdsbild på högt och fritt läge ca 12 km sydöst om Hörby. Bostadshus från 1930-talet med enklare standard. Stall/loge och maskinhus med garage och förrådsutrymmen. Åkermark ca 20 ha, betesmark ca 26 ha och skog ca 5 ha med 1 250 m³sk. Jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
Läs mer »

Skogsegendom 258 ha Osby
Byggnadsfri skogsegendom på tyst läge i Norra Duvhult strax norr om Lönsboda. 253 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 25 350 m³sk och en medelbonitet på knappt 7 m³sk/ha och år. 83 % barr samt bra bilvägnät och god arrondering. Jakt på bl a vildsvin och älg.
Läs mer »

Trevlig lantbruksfastighet strax utanför Vena
Lantbruksfastighet utanför Vena om ca 51 ha. Marken består av främst betesmark. På fastigheten finns ekonomibyggnader anpassade för mjölkproduktion samt ett trevligt bostadshus i 1,5 plan.  Fastigheten genomgår en  lantmäteriförrättning och möjlighet till att köpa delar finns.
Läs mer »

Skogs-/hästgård utanför Vena
Utanför Vena ligger Hultsfred Tälleryd 2:6. Fastigheten kan köpas i sin helhet, alternativt i två olika skiften, jord- och skog samt hästgårds-skifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till ca 67 ha totalt. Virkesförrådet har uppskattats till ca 6900 m³sk. Undervåningen på bostadshuset är helt nyrenoverad.
Läs mer »

Skog och mark Växjö
Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 7 km söder om Växjö. Produktiv skogsmark ca 38 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Impediment och f.d. torvtäkt om ca 51 ha. Två jakträttsbevis i gemensam älgjakt. Enskild jakt på vildsvin, rådjur mm. Fiskerätt i Tegnabysjön.
Läs mer »

Skärgårdsfastighet i Misterhult
I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 5:1. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 63 ha med 42,5 ha skog och ca 2,8 ha inäga. Jakt och fiskerätt följer fastigheten.
Läs mer »

Skogs- och hästgård norr om Fagerhult
Norr om Fagerhult ligger fastigheten Fögeberg 2:3 som är indelad i två skiften, skogs- och hästgårdsskifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till 73 ha totalt varav 53 ha skog och 17,3 ha inäga. Bostadshus, stall och paddock.
Läs mer »

Skogsfastighet väster om Kalmar
Lövshult är beläget strax väster om Tvärskog i Kalmar kommun. Skiftets totala areal uppgår till ca 43 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 6 350 m³sk varav 3 000 m³sk utgörs av S2 skog. Fastighetens bonitet uppgår till 5,7 m3sk/ha enligt skogsbruksplan. Inga byggnader.
Läs mer »

Skogsfastighet Vislanda 46 ha
Belägen mellan Växjö och Älmhult. Huvudsakligen yngre granskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 45,7 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Bonitet, ca 6,2 m3sk/ha. Jakt på älg, gris, rådjur mm.
Läs mer »

Skogsfastighet om 108,9 ha i Nybro
Bölemåla 1:7 är beläget nordöst om Alsterbro i Nybro kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 108,9 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 8 917 m3sk. Skiftet har en bonitet 5,9 m3sk/ha enligt skogsbruksplan.
Läs mer »

Mindre Skogsgård/Hästgård nära Oskarshamn
Fastighetens areal uppgår till ca 18,6 ha samt 0,7 ha vatten totalt och består av ett skifte. Det finns möjlighet att köpa en mindre areal om ca 4,3 ha om så önskas. Bostadsbyggnad med tillhörande äldre ladugård med stort renoveringsbehov. Nyrenoverad lillstuga.
Läs mer »

Växjö Asaryd Laneskärv 103 ha
Skogsfastighet med trevlig gårdsmiljö med tillhörande äldre vattensågverk och dammanordningar. Charmig mangårdsbyggnad i 2 plan om 4 rum och kök. Maskinhall. Egen elproduktion. Skogsmark ca 99 ha med virkesförråd om ca 12 300 m3sk. Gräns i Näversjön och Rävabäcken. Jakt och Fiskerätt.
Läs mer »

Älghult Södregård 43 ha
Skogsfastighet nära Älghult samhälle. Trevligt belägen för boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 40 ha med virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Bonitet 7,5 m3sk/år. Inägomark ca 3 ha. Gräns till Lillån samt egen jakträtt.
Läs mer »

Skogsskifte i Getterum
Rent skogsskifte beläget i byn Getterum i Hjorted socken. Skiftet består av ca 68 ha varav 59,2 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet och bonitet har uppskattats till 5 800 m3sk respektive 6,2 m3sk/ha & år. Uppgifter inhämtade från nyupprättad skogsbruksplan 2019 av Skog & Lantbruk AB.
Läs mer»

Skogsfastigheter nordväst om Fagerhult
Skogsfastigheten är på ca 39 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 8 074 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2018 är tillväxten ca 280 m³sk. Bonitet 8,3 m³sk per ha.
Läs mer»

Skogsegendom Åseda 222 ha
7 km öster om Åseda. Totalt ca 222 ha mark varav ca 176 ha skog och ca 27 ha inägomark. Virkesförråd ca 27 800 m3sk, inkl. årets tillväxt. Äldre byggnadsbestånd. Välskött skog med relativt jämn åldersklassfördelning, bra vägnät. Jakträtt på bl.a. älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel.
Läs mer»

Gårdsbutik Österlen
Etablerad gårdsbutik och catering på vackert läge i Raskarum mellan S:t Olof och Kivik. Enklare bostadshus om ca 120 kvm boyta och mindre häststall med tre boxar. 2 km till skola och matbutik i S:t Olof, 10 km till Kivik.
Läs mer »

Nio hyresfastigheter Värnamo Rydaholm
Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på 41 lägenheter och 3 lokaler. Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd. Hyresvärde (2019) 2 667 767 kr. Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.
Läs mer »

Skogsgård 65 ha Perstorp
Skogsfastighet i Månstorp norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med nyrenoverat torp och undantag samt häststall/loge. Skogsmark om ca 56 ha samt åker/betesmark 4 ha. Fastigheten kan förvärvas hel eller i delar.
Läs mer »

Bolagsägd Skärgårdsfastighet
Unik fastighet vars totala areal uppgår till 50,2 ha. På fastigheten finns 21 strandtomter med byggnader. Man kan ta sig till fastigheten med bil eller båt. Fastigheten har eget vatten. Fastigheten ägs av en juridisk person vilket medger juridiska personer som köpare.

Gård med vackert läge vid sjö
En väl arronderad skogsfastighet med vackert beläget boende. Gårdscentrat med utsikt över Skälssjön. Betesmarker ligger runt byggnaderna omgivet av ca 100 ha skogsmark. Total areal 123 ha. Virkesvolym ca 16 200 m³sk.

Skogsfastighet 89 ha Bromölla
Mycket välskött skogsfastighet i Sonarp väster om Jämshög. Ca 87 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 18 400 m³sk, varav 14 700 m³sk S-skog. 81 % gran beläget i sydöstsluttning och med god arrondering. Jakt på bl a rådjur, vildsvin och älg. Inga byggnader.
SÅLD/KÖPT!

Hästgård 6 ha i Harlösa by
Hästgård i utkanten av Harlösa by. Bostadshus från 1926, totalrenoverat 1985, om 4 rum och kök. Närhet till skola, dagis och affär. Stall med tre hästboxar samt 6 ha åkermark i rektangulärt skifte runt gården. Egen uppfart och väg till gården.
SÅLD/KÖPT!

U-gård 7 ha på trevligt läge sydöst Hörby
Lantgård från 1875 i Grankarp 5 km sydöst om Hörby. Rejält och stort bostadshus om 7 rum och kök samt parkliknande trädgård. Vackra stenlängor för djurhållning och maskiner. Ca 4 ha åker, 2 ha bete och 1 ha tomt/väg.
SÅLD/KÖPT!

Gård med fiskerätt i sjön Skagern
Med anor från 1600-talet, belägen med högt och fint läge cirka 500 m från Skagern, badplats. Bostadshus från mitten av 1800-talet, delv. renoverat, om 2 rum och kök samt inredningsbar vind. Mark om ca 26,5 ha, enligt skogsbruksplan. Jakträtt. Fiskerätt.
SÅLD/KÖPT

Skog 60 ha Klippan
Skogsfastighet 60 ha i Ugglarp och Kolarehus strax sydost Stidsvig. Virkesförråd om 7 800 m³sk. Hög andel granplanteringar. Mindre viltvatten/damm samt jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Fastighet med etablerad gårdsbutik, Hörby
Gård med stort och rejält bostadshus om 10 rum och kök för den stora familjen mellan Hörby och Osbyholm. Närhet till tätort. Stallbyggnader samt gårdsbutik med förädlingsanläggning, idag anpassat för kycklingproduktion. Ca 3 ha åker, 1 ha betesmark och 1 ha tomt/väg.
SÅLD/KÖPT!

Sommartorpet
I Djursdala ligger denna vackra och välbevarade torpstuga. Stugan ligger högt placerad och har en stor rymlig trädgård med fruktträd. Fastigheten areal uppgår till 6712 m² enl. taxeringen.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Bragnum 6 km söder om Floby. Ca 19 ha mark, ca 12 ha skog, ca 6,5 ha inägomark, enligt skogsbruksplan. Bostadshus om 3 rum o kök, 58 kvm, bv. och ett vindsrum, ateljé på ovanvåningen. Ladugårdsbyggnad, stall, högt till tak, höskulle, loge och vagnslider. Svagt kuperade brutna marker. Kräftfiske. Jakträtt. Viltslag bl.a. älg, rådjur och vildsvin.
RESERVERAD

Gård 41 ha Bessinge, Hörby
Kringbyggd gård belägen sydöst om Hörby. Rymligt och vackert bostadshus. Stall med 5 hästboxar och loge för lösdrift. Ridhus/maskinhall från 2006. Stor anlagd damm. Skogsmark om ca 16 ha samt åker/betesmark ca 23 ha. 
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet nordöst om Virserum
Utanför Virserum ligger skogsfastigheten Blackelid 1:6 som är på ca 21 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till ca 2500 m³sk. Bonitet 7,3 m³sk per ha. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten 115 m³sk/år. Jakt- och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet
Fågelvägen ca 8 km sydväst om Oskarshamn ligger fastigheterna Fliseryd-Boda 1:5 och Tjuståsa 5:1. Fastigheternas areal uppgår till ca 177 ha totalt och består av tre skiften. Bostadsbyggnad med tillhörande äldre ladugård. Nyrenoverad lillstuga. Virkesvolym om ca 15 000 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Del av Ömmastorp
Skogsskiften 15 km nordost om Vetlanda, i Skede församling. Fastighetens totala areal uppgår till 46,3 ha, fördelat på två skiften. Virkesförrådet har uppskattats till ca 3 500 m³sk. Bra arrondering och bra vägnät.
SÅLD/KÖPT!

Skog norr om Karlsborg
Hög produktionsförmåga, huvudsakligen G1 och R2 skog i ett skifte. Bedömt virkesförråd om drygt 12 000 m3sk. Bonitet 9,6 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 ca 3600 m3sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Sjöläge 18 ha Ringsjön
Gård på vackert läge väst Gamla Bo med gräns och eget vatten i Ringsjön. Boende i skånelänga om ca 120 kvm och 5 rum/kök. Fastigheten består av 13 ha åkermark, 2 ha bete och 2 ha skog. Vid sjökanten finns  brygga och sex stugor.
SÅLD/KÖPT!

Gård med vy Högseröd
Trelängad gård på högt, fritt läge längst ut på egen väg i Högseröd mellan Hörby och Löberöd. Charmig bostadslänga i vinkel, utbyggnadsbar, om 4 rum och kök samt stall, loge och maskinhus. Ca 12,5 ha åker, 0,5 ha skog och 1 ha tomt/väg.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet vid Hjortesjön
Välkommen till denna härliga skogsfastighet i Ånhult. Fastigheten består av 31,9 ha skog, 15,2 ha åkermark och 4,3 ha betesmark enligt skogsbruksplan. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 6 240 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2019 är tillväxten ca 172 m³sk. Bonitet 8,4 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT