Skogsfastighet
Mellan Mörlunda och Kristdala ligger fastigheten Stora Sinnerstad 6:20. Fastigheten har en enklare byggnad. Total areal om 58 ha varav 55 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 9 300 m³sk.
Läs mer »

Skogsfastighet 23 ha
Belägen ca 13 km öster om Åseda. Huvudsakligen yngre skog i ett skifte. Produktiv skogsmark 21,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 063 m3sk. Bonitet 8,8 m3sk/ha. Skog i S1/S2 ca 1200 m3sk.
Läs mer »

Skogsgård 52 ha utan byggnader
Mellan Oskarshamn och Kristdala ligger fastigheten Lämmedal 1:7. Total areal om 52 ha varav 51 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 6 300 m³sk totalt och 125 m³sk/ha i medeltal. Bonitet 7,2 m³sk/ha.
Läs mer »

Virkesrik Skogsfastighet
Mellan Gamleby och Överum ligger fastigheterna Gamleby-Löckerum 2:2 och 2:3. Total areal om 86 ha varav 65 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 19 300 m³sk totalt och 299 m³sk/ha i medeltal. Bonitet 7,3 m³sk/ha. God tillgång på vilt.
Läs mer »

Skogsskifte i Östra Årena
Östra Årena är beläget mellan Målilla och Järnforsen i Hultsfreds kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 194,8 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 27 743 m³sk.
Läs mer »

Kustnära skogsfastighet
Fastigheten har skog, jord, ekonomibyggnader och bostadshus. Areal ca 182 ha med totalt virkesförråd om ca 15 000 m³sk. Fastigheten ligger kustnära med rätt till brygga och båtplats vid havet.
Läs mer »

Jordbruksfastighet väster om Målilla
Väster om Målilla ligger fastigheten Östra Årena 1:9. Från denna fastighet ska mangårdsbyggnad, ladugårdsbyggnad samt inägomark säljas ifrån. Areal uppgår till ca 7,0 ha totalt varav 6,4 ha utgörs av inäga främst åkermark.
Läs mer »

Skog 60 ha Klippan
Skogsfastighet 60 ha i Ugglarp och Kolarehus strax sydost Stidsvig. Virkesförråd om 7 800 m³sk. Hög andel granplanteringar. Mindre viltvatten/damm samt jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
Läs mer »

Jord- och skogsfastighet Gamleby
Skogsgården Gamleby-Rumma 1:49 ligger vackert belägen vid Tjust skärgård. Fastighetens areal uppgår till 61,5 ha. Virkesförrådet ca 6000 m³sk. Två bostadshus samt ekonomibyggnader.
Läs mer »

Hästgård i Västervik
Fastighetens areal uppgår till 12,4 ha totalt varav 3,7 ha inäga och 5,6 ha skogsmark. På fastigheten finns 2 beboliga byggnader och en byggnad som används som förråd/magasin samt ekonomibyggnader.
Läs mer »

Skogsfastighet Älmhult 63 ha
Belägen 2 km nordost Virestad. Huvudsakligen medelålders till äldre tallskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 63,7 ha, bedömt virkesförråd om ca 8 700 m3sk. Bonitet 6,3 m3sk/ha. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Bolagsskog i Målilla
Ca 2 km väster om Målilla ligger fastigheten Målilla 1:75. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 31 ha varav 29 ha utgörs av skogsmark, 2 ha av övrig mark. 
SÅLD/KÖPT!

Hästgård i Romhult, Löberöd
Fint belägen hästgård med 1 ha på fritt läge sydöst Löberöd. Stort bostadshus om ca 170 kvm och 6 rum och kök, lämplig för barnfamiljen. Stallbyggnad med möjlighet för hästboxar.
SÅLD/KÖPT!

Boende/skog 22 ha Kristianstad
Tilltalande skogsgård i Bassköp 15 km väst Kristianstad. Naturskön parktomt om 8 000 kvm med kräftdamm. Högproduktiv skogsmark om 21 ha. Egendomen kan förvärvas i delar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Norrhult 192 ha
Välskött skogsfastighet belägen mellan Växjö och Vetlanda. Totalt ca 192 ha varav skogsmark ca 144 ha med virkesförråd om ca 12 600 m3sk. Bonitet 6,7 m3sk/ha. Gräns i flera sjöar. Jakt i två jaktlag.
SÅLD/KÖPT!

Alvesta Billingetorp 84 ha
Enligt nyligen upprättad skogsbruksplan är virkesförrådet bedömt till ca 9 900 m3sk. Prod. skogsmark ca 68,5 ha med bonitet 6,9 m3sk/ha. S1/S2 skog ca 5 700 m3sk. Inägomark ca 11 ha. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT!

Hus på landet utanför Bockara
Bostadsfastighet med hus, garage och förrådsbyggnad. Goda möjligheter att arrendera betesmarker runt bostället.
SÅLD/KÖPT!

Fritidslantbruk, nordost om Åseda
Beläget i Näshults-Hulu nordost om Åseda. Ca: 5 ha mark. Bostadshus 1,5-plan om 6 rum o kök. Ladugård, förrådsbyggnad samt jordkällare.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 15 ha Bjärnum
Gård i Slättaröd nordväst om Bjärnum. Mysigt bostadshus. Genomgående skogsväg på fastigheten. Tillgång till mysig grillplats vid sjö.
SÅLD/KÖPT!

Naturskog 33 ha Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 19 ha nybildat naturreservat i trevlig, omväxlande natur. Skåneleden går genom egendomen.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 15 ha Broby
Gård i Broby Norreskog öster om Hästveda. Fritidshus om ca 100 kvm samt förråd och garage. Kuperade marker med jakt på bl a rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Torp Kronogård 30 ha
Skogsgård mellan Värnamo och Växjö. Trevligt belägen för boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 22 ha med virkesförråd om ca 2 500 m3sk. Jakt tillgänglig för ny ägare.
SÅLD/KÖPT!

Ljungby Horsaberga 16 ha
Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 20 km söder om Ljungby. Produktiv skogsmark ca 16,3 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Bonitet, ca 9,3 m3sk/ha. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Ljungby Södra Tranhult 23 ha.
Skogsfastighet belägen ca 14 km sydost om Ljungby. Delvis naturreservat. Produktiv skogsmark ca 17,6 ha med virkesförråd om ca 1 558 m3sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastigheten Bjälebo 2:4
I Oskarshamns kommun mellan Bockara och Kristdala ligger fastigheten Bjälebo 2:4. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 148 ha varav 137 ha utgörs av skogsmark, 9 ha av berg och myr. Bedömt virkesförråd ca 11 600 m³sk. Jakträtt och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Hultåkra 23 ha
Belägen mellan Växjö och Åseda. Skogsmark ca 22 ha med virkesförråd ca 2 400 m3sk. Bonitet 7,1 m3sk/ha. Jakt på älg, gris, rådjur mfl.
SÅLD/KÖPT!

Gård 75 ha Linderödsåsen
Skogsgård 75 ha i Brostorp. Bostadshus med jordvärmeanläggning. Välskött skog på ca 60 ha med bl a stamkvistad ek. 14 ha åker. Jakt på bl a älg, vildsvin och dovhjort.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark 43 ha syd Höör
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Snogeröd. Ca 42 ha sammanhängande åkermark och mindre julgransodling.Inga arrenden eller nyttjanderätter belastar egendomen.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Lammhult 101 ha.
Välkommen till Älgabäck ca 8 km väster om Lammhult. Äldre mangårdsbyggnad med ekonomibyggnader. Skogsmark ca 86 ha, virkesförråd ca 8 700 m3sk. Åker och bete ca 7 ha. Bra arrondering. Jakt och Fiske.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog 102 ha Kristianstad
Arkelstorp norr om Kristianstad. God arrondering, hög tillväxt med grandominans, rejäla bestånd och välbyggd genomgående skogsbilväg. Jakt på kron- och dovvilt, älg, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/lantgård 33 ha Hörby
Gård på lugnt läge i Elestorp. Bostadshus om 5 rum och kök. Brutna, omväxlande marker med inriktning mot viltvård/jakt.
SÅLD/KÖPT!

Vederslöv Karlstorp 33 ha.
Välbelägen gård i Vederslöv utanför Växjö. Bostadshus med 5 rum och kök. Nära till skola och badsjö. Åker/bete ca 7 ha. Skogsmark ca 25 ha och ca 2 800 m3sk. Jakt/fiske.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Herråkra 125 ha.
Skogsfastighet belägen ca 2 km söder Herråkra och ca 35 km öster Växjö. Skogsmark ca 116 ha med virkesförråd om ca 10 000 m3sk. Bonitet 6,4 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 5 100 m3sk. Jakt på älg, gris, rådjur mfl.
SÅLD/KÖPT!

Gård 16 ha Nävlingeåsen
Lant-/fritidsgård på helt tyst läge i Nävlinge. Enklare bostadshus om ca 90 kvm samt mindre loge/stall. 9 ha skog och 7 ha åker- och betesmark. Mindre bäck löper genom fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Gård strax utanför Höör
Boende-/hästgård i Maglasäte strax utanför Höörs tätort. Gårdscentrum med rejält bostadshus om ca 160 + 100 kvm, 5-6 rum och kök. Praktisk maskinhall med gårdsverkstad, stallar, loge. Perfekt för företagaren eller den djurintresserade!
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Kristdala
Skogsfastigheten är på ca 90 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering i maj 2018 till ca 11 556 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 225 m³sk. Bonitet 6,1 m³sk per ha. Fastigheten har en stor andel gammal skog.
SÅLD/KÖPT!

Gård 8 ha nordost Hörby
Lantgård om ca 8 ha i Ekastorp 12 km nordost Hörby. Bostadshus i originalskick  samt enklare stall och loge. 3,7 ha skog och 3,7 ha åker ger bl a egen vedfångst och djurhållningsmöjligheter.
SÅLD/KÖPT!

Skog 20 ha norr om Höör
Byggnadsfri skogsfastighet om 20 ha med eget vatten och ö i Vaxsjön. Fantastiska
strövområden och vacker natur in på knuten.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård - Vimmerby
Klemmestorp 2:2. Total areal 29 ha. Här finns en vackert belägen torpstuga i ostört läge. Gränsar till Gallsjön, med mindre öar som tillhör. Fiske och jakträtt. Bedömt virkesförråd 3 500 m³sk.
SÅLD/KÖPT!


Mindre skogsgård nära Vimmerby
Mellan Tuna och Ishult ligger Smedserum 1:4 och Väderum 1:11. På Väderum finns en vackert belägen 1800-tals kvarn med porlande vatten. Till kvarnen finns en tillhörande mjölnarstuga. Gårdarna har en total areal om ca 15 ha varav 13 ha är skogsmark. Virkesförråd 2800 m³sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård - Mo kvarn - Vimmerby
På Väderum 1:11 finns en vackert belägen 1800-tals kvarn med porlande vatten. Kvarnen har varit i bruk fram till år 1960. Till kvarnen finns en tillhörande mjölnarstuga. Fastighetens areal är 3,6 ha varav 3,4 ha är skogsmark.  Vackert ostört läge. Jakt & fiskerätt följer. 
SÅLD/KÖPT!

Skogsgårdar - Vimmerby
Tuna-Flohult 1:2, 1:5 & 1:6. Total areal 73 ha, varav 55 ha skogsmark och 9,4 ha inäga. Bedömt virkesförråd
11 850 m³sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård norr om Höör
Skogsfastighet om 19 ha på trevligt läge i Jularp. Gårdsbild med bostadshus i rivningsskick och enklare stallbyggnader, fritt fram för nybyggaren! Fantastiska strövområden och vacker natur in på knuten.
SÅLD/KÖPT!

Skog 13 ha nordost Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Ynglingarum 15 km nordost Höör. 9 ha skog och 4 ha betesmark. Skiftande, kuperad terräng med bl a ättestupa, bäckar och äldre karpdamm med utbyggnadsmöjligheter i etager.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 10 Ha
Byggnadsfri skogsfastighet belägen mellan Strömsnäsbruk och Osby. Skogsmark ca 9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Huvudsakligen äldre barrskog. Jakt på älg, gris, rådjur m.fl. arter.
SÅLD/KÖPT!

Hästgårdstomt 2 ha Sätofta, Höör
Tomt på trevligt läge söder om Höör.
Förhandsbesked för byggnation av bostadshus, komplementbyggnad och stall/ridhus.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skog vid Önneköp, Hörby
Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 3 ha i Stänkelösa öster om Önneköp. Gammal gårdstomt med grävd brunn ger möjligheter till byggnation. Trevlig bäck löper genom fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 33 ha norr Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Korsaröd 10 km norr om Höör. 19 ha skog och knappt 14 ha åker och bete med ett virkesförråd om ca 2 000 m3sk, Möjlighet till byggnation på avskilt läge i syd på fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Skog-inäga 20 ha Agusa
Byggnadsfri skogsfastighet i Lönshult någon km från Agusa. 14 ha skog med virkesförråd om 1 000 m³sk och 6 ha åker/betesmark. Jakten fri för köparen fr o m 2018-06-30.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Markaryd 59 ha
Skogsskiften gränsande intill varandra med olika ägare. Huvudsakligen yngre skog. Skogsmark ca 58 ha samt impediment/övrig mark ca 1 ha. Virkesförråd ca 3 200 m3sk. Bonitet ca 6,7 m3sk/ha och år. Byggnadsfri. Jakt och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Markaryd 35 ha
Huvudsakligen yngre skog. Skogsmark ca 34 ha samt impediment och övrig mark ca 1 ha. Virkesförråd ca 1 800 m3sk. Medelbonitet om ca 6,2 m3sk/ha och år. Byggnadsfri. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Markaryd 24 ha
Skogsmark ca 24 ha, huvudsakligen ungskog. Bonitet ca 7,4 m3sk/ha. Virkesförråd ca 1 400 m3sk. Volymtillväxt f.n. ca 8,1%. Jakt och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Alvesta 26 Ha
Skogsmark ca 26 ha med virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Huvudsakligen granskog. Bonitet 7,1 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 ca 350 m3sk. Jakt och fiskerätt med trevlig jaktstuga.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Skea, Sösdala
Lant/hästgård i Skea någon km nordost Sösdala. Bostadshus om 122 kvm med ljus och trevlig interiör. Stallet/logen delvis omgjord. Till gården hör ca 2,7 ha äldre ädellövskog, betesmark och tomt.
SÅLD/KÖPT!

Åker-bete-skog 12 ha Sösdala
Jord/skogsfastighet i Skea strax öster om Sösdala. Ca 6,5 ha bete, 4 ha åker och 1,5 ha skog. Enklare förrådsbyggnad samt jaktbod. Det går även att förvärva gård med ytterligare 2,5 ha mark invid om så önskas.
SÅLD/KÖPT!

Mindre gård väster om Kristdala
I Sund väst Kristdala ligger fastigheten Höckhult 1:46. På gården finns mangårdsbyggnad med ekonomibyggnader. Gården har en total areal om 25 ha varav 23 ha utgörs av skogsmark.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Ljungby 140 ha
Huvudsakligen granskog. Produktiv skogsmark ca 132 ha med virkesförråd ca 14 500 m3sk varav ca 6 900 m3sk bedömts som S1/S2 skog. Bonitet ca 7,3 m3sk/ha. Strand till Kvarnbäcken och Hästagöl. Jakträtt och fiskerätt. Kräftfiske.
SÅLD/KÖPT!

Högavkastande hästgård i Höör
Hästgård för proffs med 17 ha egen och 4 ha arrenderad mark mellan Norra Rörum och Höör, f n anpassad för inackorderingar.
SÅLD/KÖPT!

Jord- och skogsfastighet sydost om Högsby
Skogsfastigheten är på 50,5 ha varav 31 ha skog och 17,4 ha inäga. Det totala virkesförrådet har uppskattats till ca 2100 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2017 är tillväxten ca 143 m³sk under första växtsäsongen. Bonitet 6,4 m³sk per ha. Hög andel ungskog.
SÅLD/KÖPT!


Hästgård väster om Högsby
Hästgård med totalt 7,7 ha mark varav 3,7 ha skogsmark och 2,3 ha inäga. Åker- och betesmark i direktanslutning till ekonomibyggnaden. Bostadsbyggnad med reveterad fasad. Bergvärme och fiber till internet indraget.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog Billinge
Byggnadsfri skogsfastighet om 21 ha i Billinge mellan Eslöv och Röstånga. Virkesförråd om drygt 3 800 m³sk och mycket hög medelbonitet, ca 11,3 m³sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet nordväst om Fagerhult
Skogsfastigheten är på ca 130 ha. Det totala virkesförrådet uppskattas till 17 977 m³sk. På fastigheten finns ett äldre soldattorp med tillhörande ekonomibyggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård i Hultsfred
Fastighetens totala areal uppgår till 104 ha varav 87 ha skogsmark och 13 ha inägomark. Bedömt virkesförråd är   ca 14 500 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Lenhovda 110 ha
Skogsmark ca 97 ha, huvudsakligen tallmark. Virkesförråd ca 7 900 m3sk varav ca 4 700 m3sk bedömts som S1/S2 skog. Bonitet ca 5,9 m3sk/ha. Byggnadsfri. Strand till Hinnegöl och Skärsjögöl. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksarrende 53 ha öst Eslöv
Jordbruksarrende i Östra Strö öster om Eslöv utjudes på ettårsarrende med möjlighet till förlängning efter prövotid.
ARRENDERAD!

Skogsgård väster om Kristdala
Fastighetens totala areal uppgår till 18 ha varav 15,8 ha skogsmark och 2,1 ha inägomark och övrig mark. Bedömt virkesförråd är ca 2 300 m³sk. Bonitet om 6,3 m³sk/ha o år.
SÅLD/KÖPT!

Skärgårdsfastighet i Misterhult
I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 5:1. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 63 ha med 42,5 ha skog och ca 2,8 ha inäga. På fastigheten finns bostadsbyggnad, gäststuga, ekonomibyggnader och sjöbod/båthus.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet öster om Berga
Skogsfastigheten är på ca 137 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 11 987 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2017 är tillväxten ca 663 m³sk. Bonitet 6,8 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet norr om Alsterbro
Skogsfastigheten är på ca 76 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering sommaren 2017 till ca 6100 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 245 m³sk. Bonitet 5,2 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT!

Mindre gård väster om Kristdala
På gården finns en torpstuga med tillhörande ladugård, maskinhall och förrådsbyggnader i bra skick. Gården har en total areal om ca 30 ha varav 26 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 5 700 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skog 23 ha Perstorp
Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 23 ha i Spjutseröd öster om Perstorp. 21,8 ha produktiv skogsmark med virkesförråd ca 2 300 m³s
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 12 ha
Byggnadsfri skogsfastighet ca 15 km öster Älmhult. Skogsmark ca 12 ha med virkesförråd om ca 2 000 m³sk. Bonitet 9,9 m³sk/ha.
S1/S2 skog om ca 1 100 m³sk. Jakt och Fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skog 116 ha Linderödsåsen
Rationell, välarronderad skogsfastighet i Troröd mellan Tollarp och Linderöd. Eget skogsbilvägnät och rejäla skogsbestånd med virkesförråd om drygt 22 300 m³sk, grandominerat.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Lindshammar 241 ha
Huvudsakligen granmark i sydväst sluttning. Skogsmark ca 227 ha med virkesförråd om ca 42 000 m³sk varav ca 22 500 m³sk bedömts som S1/S2 skog. Strand till flera sjöar. Jakträtt och enskilt fiske. Kräftfiske.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Åseda 82 ha
Mangårdsbyggnad i 1 1/2 plan med 5 rum och kök. Skogsmark ca 67 ha med virkesförråd om ca 11 400 m3sk. Hög bonitet 8,6 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 3 100 m3sk. Åker och bete ca 9 ha. SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 46 ha
Bostadsbyggnad om 5 rum och kök. Skogsmark ca 39 ha med ett virkesförråd om ca 4 000 m3sk. Åker och bete.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 21 ha
Byggnadsfri skogsfastighet ca 20 km öster Älmhult. Skogsmark ca 20 ha med ett virkesförråd om ca 2 400 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Boende och skog med sjöläge, Immeln
Funkishus från 1930 med boyta 270 kvm med 7 rum och kök. Stora sällskapsutrymmen, bibliotek och verandor mot sjön. Friskrivningsklausul.
SÅLD/KÖPT!

Avskilt belägen gård, Ynglingarum
Häst- eller boendegård på högt, tyst läge i Ynglingarum norr om Höör. Rejält bostadshus om 5 r o k. Ekonomi-byggnader med kostall, loge och maskinhus i sämre bruksskick. Till fastigheten hör ca 1,7 ha mark.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark 10 ha sydväst Hörby
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Sebbarp Sydväst Hörby. 9,5 ha åker klass 6 och 7 samt 0,5 ha skog.
SÅLD/KÖPT!

Mindre gård söder om Fliseryd
Gården har en areal om ca 11 ha varav ca 6 ha skogsmark och 4 ha är inäga, där finns ett vackert beläget husartorp med tillhörande äldre ladugård och förrådsbyggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet norr om Fågelfors
Skogsfastigheten är på ca 222 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering våren 2016 till ca 29 000 m³sk. Södra skiftet gränsar mot Morån.
SÅLD/KÖPT!

Gård 11 ha sydost Hörby
Hästgård i Köinge någon km sydost Hörby. Rejält bostadshus med 5/6 rum - kök och 180 kvm. Kringbyggda ekonomibyggnader med stall för 6 hästar, pannrum, loge och drängastuga. Till fastigheten hör 11 ha mark.
SÅLD/KÖPT!

Jord och Skogsfastighet väster om Målilla
Fastigheten Östra Årena har en areal som uppgår till 159 ha totalt varav 141 ha skog och 6,8 ha inäga. Fastigheten är uppdelad i flera skiften. På fastigheten finns en välbevarad mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård öster om Vena
I Blaxhults by ligger en skogsgård i två skiften med tillhörande bostadshus, ekonomibyggnad och uthus. Areal ca 45,5 ha varav ca 30,5 ha skogsmark och 10,5 ha är inäga. Bedömt virkesförråd ca 7 000m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skog 10 ha öst Hörby
Mindre produktionsskog på fridfullt läge i Turenbatt mellan Hörby och Killhult. Virkesförråd ca 1 950 m³sk, till största delen gran.
SÅLD/KÖPT!

Ödetorp 13 km öst Hörby
Torp med tomt om ca 2 500 kvm på högt, fridfullt läge i Turenbatt mellan Killhult och Hörby. Bostadshus med 3 rum och kök ej bebott på 6 år, mycket stort renoveringsbehov/rivningsskick.
SÅLD/KÖPT!

Villa 13 km öst Hörby
Villa med tomt om ca 7 000 kvm på högt, fridfullt läge i Turenbatt mellan Killhult och Hörby. Bostadshus med 5 rum och kök byggt 1980 i originalskick.
SÅLD/KÖPT!

Oskarshamn Flinshult
Fastighet ca 5 km norr om Oskarshamn. Total areal ca 118 ha varav ca 110 ha skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 22 474 m³sk och boniteten är 7,8 m³sk/ha. Två bostadshus, ladugårdsbyggnad med tillhörande uthus.
SÅLD/KÖPT

Mindre Gård väster om Kristdala
Med en vackert belägen torpstuga med tillhörande äldre ladugård och förrådsbyggnader. Gården har en areal om ca 23 ha varav ca 17 ha skogsmark och 5 ha är inäga. Bedömt virkesförråd ca 1 200 m³sk.
SÅLD/KÖPT

Två skogsfastigheter Älmhult 129 ha
Två skogsfastigheter intill varandra med god arrondering. Huvudsakligen yngre produktiv skog. Skogsmark ca 121 ha med virkesförråd om ca 10 200 m3sk. Trevlig byggnad för boende eller fritid, jakt och fiskerätt, tillgängliga för ny ägare.
SÅLD/KÖPT

Skog 27 ha norr Linderöd
Välskött skogsfastighet i Brostorp. Virkesförråd 9 500 m³sk, mest äldre gran. Bra vägnät. Jakt på bl a hjort och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Skog 16 ha Hörby
Byggnadsfri skogsfastighet i Tågarp strax öster om Hörby. Virkesförråd 2 500 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skog 34 ha Linderöd
Obebyggd skogsfastighet i Ylleröd strax utanför Linderöd. Virkesförråd ca 5 300 m3sk , jakt på bl a vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 55 ha Billinge, Eslöv
Trumpetarbostället från 1700-talet, avskilt beläget mellan Billinge och Hallaröd. Trevlig gårdsbild med bostadslänga, häststall och loge i mycket gott skick. Skog 5 800 m3sk och ca 4,5 ha åker/betesmark.
SÅLD/KÖPT!

Gård 9 ha Linderöd
Välskött fritids-/skogsgård på avskilt, tyst läge i Brostorp norr om Linderöd. Mysig bostadslänga om 4 rum och kök med uterum och altan mot egen större kräftdamm. Stall och garage samt skog och bete.
SÅLD/KÖPT!

Skogsskifte Ljungby 61 ha
Byggnadsfritt skogsskifte i Fallnaveka utanför Ljungby. Skogsmark ca 40 ha med ett virkesförråd om ca 2 800 m3sk samt mosse ca 20 ha. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsskifte med jaktstuga norr om Liatorp
Skogsskifte i Moen, 7 km norr om Liatorp.
Totalt 13 ha, virkesförråd ca 850 m3sk. Bra jakt.
SÅLD/KÖPT!

Bolagsskog norr om Hultsfred
Unikt tillfälle att förvärva skogsmark. Total areal ca 101 ha var av ca 93,7 ha skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 7 690 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård i S:t Annas skärgård
Bli ägare till en skogsgård med 1,2 km egen strand och vacker utsikt över Finnfjärden. Skogsfastigheten om ca 78 ha, Jakt och fiske ingår. Enkel fritidsbostad som använts till jaktstuga finns belägen i kanten av inägomarken.
SÅLD/KÖPT!

Gård 18 ha nordost Höör
Trevligt fritids-/permanentboende längst in på egen, bommad väg i Ynglingarum 9 km nordost Höör.  Egen jakt samt fiskerätt i Sjöbergasjön 500m bort.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 20 ha öster om Växjö
Genomgående och varsamt renoverat bostadshus. Ladugård. Jakt och Fiske.
SÅLD/KÖPT!

Gård 39 ha Hörby
Mycket välskött gård i Råby strax söder om Hörby tätort.
SÅLD/KÖPT!

3 Skogsfastigheter Alvesta 33 ha
Yngre skog på god bonitet, 9,0 m3sk/ha/år. Byggnadsfri.
Virkesförråd ca 1 500 m3sk. Jakt och fiske.
Säljes tillsammans eller delad.
SÅLD/KÖPT!

Skog 22 ha Linderödsåsen
Byggnadsfri skogsfastighet på avskilt läge i Brostorp mellan Linderöd och Tollarp. Kuperade marker med ca 18 ha skog och 4 ha bete samt norrgräns mot Vramsån.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet söder om Högsby
Tortebo ligger vackert belägen vid sjön Allgunnen ca 12 km söder om Högsby. Skogsfastigheten är på ca 166 ha, jakt och fiske ingår.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård vid sjön Unnen, Lidhult
Skogsgård, 11 ha, unikt läge med ca 500 meter strandlinje i sjön Unnen. Bostadshus med 4 rum och kök. Ladugård.
SÅLD/KÖPT!

Skog/jakt 19 ha Ravlunda
Högproduktiv skogsfastighet på högt, avskilt läge i Ravlunda strax söder om Brösarp. Täta klövviltsstammar och del i kronhjortsområde. På fastigheten finns en jaktbod/viste på pålar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård Ljungby 94 ha
Välkommen till Fallnaveka Sunagård 6 km norr Ljungby. Gården säljs i sin helhet eller i delarna "Hästgård" och "Skogsfastighet". Virkesförråd ca 11 500 m3sk. Bostad om 6 rum och kök.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet med sjöläge i Högsby kommun
Obebyggd skogsfastighet vid Hultnäsesjön. Totalareal ca 117 ha, varav ca 95 ha är skogsmark.
Vatten och fiske i Hultsnäsesjön. Goda jaktmöjligheter.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Mönsterås kommun
Sibbetorp 1:10 är en bebyggd skogsfastighet mellan Värlebo och Fliseryd. Totalareal ca 60 ha, varav ca 48 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 400 m³sk. Kan köpas i delar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Tranemo 58 ha
Skogsfastighet i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 32 ha.
Virkesförråd ca 5 000 m3sk. Egen jaktstuga.
Jakt och fiskerätt. Visning 16 sept kl. 14.00
SÅLD/KÖPT!


Skogsfastighet i Högsby kommun
Bebyggd skogsfastighet i ett skifte sydost om Allgunnen. Totalareal ca 87 ha, varav ca 73 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 13 800 m³sk. Byggnader i gott skick.
SÅLD/KÖPT!

Mönsterås Långsrum, del av
Obebyggd skogsfastighet väster om Mönsterås. Totalareal ca 75 ha, varav 64 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 500 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark norr om Kalmar
Jordbruksfastighet norr om Kalmar. Totalareal ca 65 ha varav ca 60 ha inäga/åker och 4,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 690 m³sk. Inga byggnader.
SÅLD/KÖPT!

Lantbruk 32 ha sydväst Hörby
Sebbarp Västergård belägen 10 km sydväst Hörby. Vackert bostadshus och ekonomibyggnader med bl a kostall, loge och gårdsverkstad. Till fastigheten hör 24,5 ha åker (klass 6 och 7), 6,5 ha bete och 1 ha skog.
SÅLD/KÖPT!

Skog 10 ha Hörby
Mindre skogsfastighet i Slagtofta strax norr om Hörby tätort. På fastigheten finns preliminärt bygglov för bostadshus med sidobyggnad.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/hästgård i Finnanäs, Västra Torsås
Skogsfastighet 23 ha, 6 km söder om Lönashult. Välskött bostadshus. Bra ladugård. Maskinhall. 7 ha åker och bete.
SÅLD/KÖPT!


Skogsfastighet Alvesta 96 ha
Huvudsakligen yngre skog i ett väl arronderat skifte. Virkesförråd
ca 5 500 m3sk. Bonitet ca 8,7 m3sk/ha och år. Bra skogsbilvägar.
Jakt och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Sjönära gård/boende Ringsjön, Höör
Gård/boende på kulle 60 m från Ringsjön och samfälld bad- och båtplats med brygga. Gårdscentrum med två bostadshus , maskinhall, logeoch vagnslider. Tomt om ca 9 000 kvm. Av kommunen utpekat intresseområde för tomtexploatering.
SÅLD/KÖPT!

Industri/lager i Bjärsjölagård
F d Lantmännenbutik i Bjärsjölagård mellan Sjöbo och Hörby. Tre kallager/maskinhallar,varav två sammanbyggda, med en total byggnadsarea om ca 1 500 kvm.
SÅLD/KÖPT!

Obebyggd skogsfastighet i Mönsterås
Mönsterås Fälle 6:3 omfattar 10,4 ha och Mönsterås Habbestorp 1:19 ca 0,3 ha. Totalareal 10,7 ha, varav 3,6 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 800 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/hästgård i Tingsryd
Skogsfastighet, 11 ha, 6 km nordost om Tingsryd. Bostadshus 4 rum och kök. Ladugård. 1 ha inägomark. Virkesförråd om ca 1 875 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Avstyckad mangårdsbyggnad i Grönskåra
I Grönskåra samhälle ligger denna avstyckade tvåvånings mangårdsbyggnad. Tomten gränsar till Badebodaån. Mangårdsbyggnad med mindre ekonomibyggnader. Fastigheten är under avstyckning. Tomtens storlek kan varieras efter önskemål från Köparen.
SÅLD/KÖPT!

Skog 80 ha nordost Lönsboda
Obebyggd skogsfastighet i TJuvön mellan Lönsboda och Ryd. Virkesförråd ca 11 900 m3sk och gräns i två sjöar.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsanläggning 14 ha Hörby
Skånesemins f d svinseminverksamhet innefattar två stallbyggnader om totalt 4 600 kvm byggda för tjur respektive svin. Egendomen kan förvärvas av juridisk person.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 13 ha sydväst Örkelljunga
Högproduktiv skogsfastighet i Esborrarp sydväst Örkelljunga. Virkesförråd knappt 2 000 m3sk till största delen gran.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/hästgård i Alvesta
Skogsfastighet 50 ha nordväst om Moheda i Slätthög socken. Bostadshus i gott skick. Ladugård. Såghus. 2,5 ha åker och bete.
SÅLD/KÖPT!

Skogsskiften Tingsryd
Skogsskiften, ca 36 ha, Älmeboda församling. Virkesförråd ca 2 300 m3sk. Byggnadsfria.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård om 57 ha.
Skogsfastighet mellan Virserum och Kvillsfors. Totalareal 56,8 ha, varav 40,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 600 m³sk. Bostadsbyggnad i 2-plan med 6 r.o.k.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Alvesta 44 ha
Välkommen till Elenshylte ca 35 km nordost Älmhult. Skog ca 39 ha, åker och bete ca 1 ha. Virkesförråd ca 4 500 m3sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Obebyggd skogsfastighet i Hultsfred
Välskött skogsfastighet i Virserum, ca 118 ha skog med ett virkesförråd på ca 22 062 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Gård 25 ha strax utanför Hörby
Mycket välskött gård längst in på egen väg i Norrehe precis utanför Hörby tätort. Idag anpassat för uhyrningsverksamhet hästar med sommar- och vinterhagar samt foderåker.
SÅLD/KÖPT!

Gård/boende nordost Vollsjö
Avstyckad gård på fritt läge vid Heinge några kilometer öst Fränninge. Bostadshus om100 + 40 kvm och stall/loge i vinkel om ca 350 kvm. Byggnaderna i sämre skick/rivningsskick och säljs med friskrivningsklausul.
SÅLD/KÖPT!

Hästgård, Vimmerby
Sydöst om Djursdala ligger denna hästgård med bra boendemiljö. Möjlighet finns att köpa hus, ladugård. Säljaren är öppen för olika lösningar angående arealen.
SÅLD/KÖPT!

Elestorpslunds gård Sjöbo
Klassisk fyrlängad skånegård med korsvirke i Elestorp 9 km norr Sjöbo. Bostaden om ca 200 kvm, 30 X 7 m, med 6 rum och kök genomgripande renoverad till modern standard 2003-2005. 
SÅLD/KÖPT!

Gård 9 ha strax utanför Eslöv
Gård på högt, fritt läge vid Sallerup i utkanten av Eslöv. 9 ha åker (klass 8) samt 0,4 ha tomt och väg.
SÅLD/KÖPT!

Skog 16 ha Rörum, Österlen
Virkesrikt obebyggt skogsskifte beläget mellan Sankt Olof och Rörum. Areal om drygt 16 ha med god bonitet och ett bedömt virkesförråd om ca 5 400 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Alvesta 10 ha
Trevlig skogsfastighet belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 8 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Bostadshus i enkel standard. Inägomark ca 1,5 ha. Jakten tillgänglig för ny ägare.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård i Emmaboda, 105 ha och med bra boende.
Skogsgård i två skiften. Virkesvolym ca 8 500m³sk. 1 ½ -plans Mangårdsbyggnad från 1981.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård väster om Västervik
Total areal 107 ha och virkesförråd ca 12 800 m³sk. Byggnader med renoveringsbehov men med bra läge för den som ser möjligheter.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skogsfastighet i Högsby.
Mindre skogsfastighet i Ruda, Högsby. Totalareal 29 ha, varav 28 ha skogsmark med ett virkesförråd om 
ca 3 000 m³sk. Medelbonitet 6,5 m³sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård utan byggnader i Vimmerby
Skogsgård med 3 skiften strax norr om Gullringen. Ca 63 ha skog, ca 13 500 m³sk med en bonitet på 6 m³sk/ha.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skogsfastighet norr Älmhult
Gård om drygt 8 ha i Brännhult några kilometer norr Älmhult. Grandominans och god tillväxt.
SÅLD/KÖPT!

Skog 33 ha norr Linderöd
Välskött skogsfastighet vid Äsphult några km norr om Linderöd. Virkesförråd ca 9 000 m³sk, till största delen gran. Småkuperade marker med utmärkta drivningsförhållanden.
SÅLD/KÖPT!

Gård 11 ha mellan Hörby och Kristianstad
Välskött gård om 11 ha i Brostorp norr om Linderöd. Karaktärsbostad och separat undantag om 3 rum och kök. Åker, bete och skog i vacker dalgång.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Bosarp strax norr om Eslöv
Gård i trevlig bymiljö några kilometer norr om Eslöv. Pampig magårdsbyggnad med stor potential.
SÅLD/KÖPT!

Unik Skärgårdsfastighet
Skogsgård strax söder om Oskarshamn med utsikt mot Blå Jungfrun. Fastigheten är på ca 153 ha land, varav 122 ha är skog, 30 ha som består av hagar, berg lite beten och äldre åker och dessutom 30 ha eget vatten.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet, Högsby
Mindre skogsfastighet ca 1 mil väster om Högsby. Totalareal 31 ha, varav 11 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 450 m³sk. Ca 19 ha av fastigheten utgör Naturreservat.
SÅLD/KÖPT!

Västervik Mjöltorp 1:3
Vackert beläget vid Långsjöns nordvästra strand ligger Mjöltorp 1:3. Fastigheten säljs med eller utan bostadsbyggnader men med tillhörande ekonomibyggnader.
Areal 87 ha varav ca 43 ha är inäga. God bonitet 7,9.
SÅLD/KÖPT!

Skog 3 ha Österlen
Mindre skogsfastighet i Nöteboda Norr om S:t Olof.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Ljungby
Skogsfastighet, ca 53 ha i ett skifte, Torpa församling. Byggnadsfri.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 56 ha Hässleholm
Skogsfastighet i Strandböke nordväst Hässleholm. Enklare boende om 120 kvm och 4 rum och kök samt loge/maskinhus och förråd.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Alvesta
Skogsfastighet ca 20 km norr Alvesta om ca 50 ha varav produktiv skogsmark ca 36 ha. Virkesförråd ca 4 300 m3sk. Gräns i mindre sjö. Jakträtt med egen jaktstuga.
SÅLD/KÖPT!

Vackert belägen skogsgård om 14 ha vid Bolmen i Ljungby kommun
Välrenoverat hus med bergvärme. 12 ha skogsmark och 2 ha åker. Ladugård och två uthus. Jakt och fiske.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård i Älmeboda, Tingsryd kommun
Gård om 57 ha. Virkesförråd om ca 6 500 m3sk.
Gränsar till sjön Östergölen.
SÅLD/KÖPT!


Skogsmark i närheten av Emån om 32 ha med god bonitet.
Skogsmark fördelat på fem skiften i närheten av Emån strax öster om Kvillfors. Virkesvolym ca 4800 m³sk varav ca 3800 m³sk utgörs av S1 & S2 skog. Marken kan förvärvas som helhet eller i delar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet om 102 ha med stor andel ungskog.
Skogsfastighet i ett skifte strax nordost om Alsterbro. Virkesvolym ca 7200 m³sk varav ca 3100 m³sk utgörs av S1 & S2 skog. Närhet till fiske i två mindre sjöar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård Åseda 30 ha
Välkommen till Ugglebo ca 10 km nordost Åseda eller 35 km sydost Vetlanda. Skogsmark om ca 23 ha, åker och bete ca 7 ha.
SÅLD/KÖPT!

Gård 37 ha nordöst Hörby
Gård med f d torvtäkt i Arup nordöst Hörby, med bl a 18 ha mosse, 12 ha skog och 4 ha åker/bete.
SÅLD/KÖPT!

Prästgård/vårdhem norr Sjöbo
F d prästgård och vårdhem om 1 150 kvm boyta i Östra Kärrstorp 9 km norr om Sjöbo.
SÅLD/KÖPT!

Skog 49 ha Hörby
Skogsfastighet utan byggnader i Killhult ca 10 km öst Hörby. God jakt.
SÅLD/KÖPT!


Skogsfastighet utan byggnader.
Ca 5 km norr om Vena i Hultsfred kommun ligger fastigheten Flatebo 1:14. Areal totalt ca 73 ha.
Virkesvolym ca 8 800 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 63 ha Perstorp
Skogsfastighet några km norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med torp från 1850-talet i originalskick och enklare garage/förrådsbyggnad. Välskött skogsmark om 57 ha med högt virkesförråd, ca 9 500 m3sk. Jakt på bl a älg, rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Mjölkgård 132 ha Mellanskåne
Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med åker, bete och skog. Jakt på bl a hjort och vildsvin. Trevligt boende med högt läge ovanför dalgång.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 53 ha Hörby
Skogsfastighet i Killhult 10 km öst Hörby, med bl a 38 ha skog och 9 ha åker/bete. Virkesförråd ca 7 200 m3sk, mestadels löv och ädellöv. Fastigheten kan förvärvas hel eller i delar.
SÅLD/KÖPT!

Gård 1,5 ha sydöst Hörby
Lantgård i Henset sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum och kök samt ekonomibyggnader med bl a maskinhus från 2003.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård om 91 ha
Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym
ca 12 900 m³sk varav ca 10 300 utgörs av S2 skog.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård i genuin Smålandsmiljö
En mycket välarronderad skogsfastighet med anrikt boende i kulturmiljö. Gårdscentra med utsikt över betesmarker och hagar, omgivet av ca 180 ha skogsmark. Total areal 208 ha. Virkesvolym      
ca 36 800 m³sk varav ca 27 600 utgörs av S1 och S2 skog.
SÅLD/KÖPT!

Gård 6 ha sydväst Kristianstad
Gård om 6 ha mellan Linderöd och Tollarp. Bostadshus med 4 rum och kök, garage med gäststuga.
SÅLD/KÖPT!

Skogsegendom Tingsryd 185 ha.
Byggnadsfri skogsegendom ca 45 km sydost Växjö. Skogsmark ca 104 ha, impediment ca 6 ha, vatten ca 75 ha. Virkesförråd ca 10 000 m3sk. Lång strand i sjön Viren. Jakt och Fiske.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda
En mil sydväst om Emmaboda ligger denna gård som gränsar mot Bjursjön. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Areal om totalt ca 58 ha, varav 48 skog och 6 inäga. Ingägorna ligger samlade runt byggnaderna. Total virkesvolym ca 7 100 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård mellan Mariannelund och Lönneberga
Mellan Mariannelund och Lönneberga ligger denna skogsgård om 113 ha, ca 16 500 m³sk. God bonitet. Jakten står fri för köparen, här finns bl.a. kronhjort och vildsvin. Äldre bostadsbyggnad, välvårdad ladugård av äldre årgång. Enkla förrådsbyggnader.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Södra Vi
I anrik Gästgivaregård byggd år 1876 strax utanför Vimmerby i Kalmar län. Bostadshus med 7 r.o.k totalt 225m². Åker och betesmark om totalt ca 5 ha. Kan med fördel användas som hästgård.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruk 28 ha öst Hörby
Byggnadsfritt åker/betesskifte i Köinge strax öster om Hörby.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruk 18 ha sydväst Hörby
Gården Maggehus med 16 ha åker på fritt högt läge i Magnaröd sydväst Hörby.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård i Västra Torsås, Alvesta kommun
Gård om 36 ha söder om Lönashult. Virkesförråd 4 300 m3sk varav 3 000 m3sk är slutavverkningsbart. Bostadshus med 5 rum och kök.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet utan byggnader strax utanför Kristdala i Kalmar län.
Totalt ca 33 ha. Virkesvolym ca 6 000 m³sk. All skog över 70 år.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Vetlanda - Åseda 151 ha
Skogsegendom ca 28 km sydost Vetlanda och 13 km norr Åseda.
Huvudsakligen tall och granskog. Virkesförråd ca 26 000 m3sk. S1/S2 skog ca 13 800 m3sk. Medelbonitet 7,6 m3sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT!

Västervik Stora Hammar 1:1
I Ukna finns en lantgård med bra läge och vacker utsikt över Uknadalen. Här finns två bostadsbyggnader, ladugård och maskinhall mm. Arealen uppgår till ca 105 ha fördelat på 45 ha åker, 15 ha bete och 31 ha skog. Jakträtt
SÅLD/KÖPT!

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn.
Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Virkesrik skogsfastighet
Strax nordväst om Ålem i Kalmar län ligger fastigheten Häggemåla 1:5. Areal totalt ca 81 ha. Virkesvolym ca 16 800 m³sk. Möjlighet att förvärva i delar. Utan byggnader. God bonitet.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruk 147 ha Mellanskåne
Byggnadsfri jordbruksegendom på vackert läge strax utanför Hörby.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 84 ha Perstorp
Tillväxtfastighet strax utanför Perstorp med grandominans och jakt på bl a älg, rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

12 ha skog/bete Hörby
Byggnadsfritt markskifte med 8 ha skog och 4 ha bete syd Hörby. Bygglov för hästgård.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet öst Halmstad
Obebyggd skogsfastighet om 51 ha och ett virkesförråd på 6 000 m3sk 20 km öst Halmstad.
SÅLD/KÖPT!  

Skogs-/lantbruk 110 ha Hörby
Trevlig gård öster om Hörby. Virkesförråd 9 000 m3sk, utmärkt jakt.
SÅLD/KÖPT!

Gård med arrendetomter Hörby
Gård 18 ha med 31 arrendetomter i Södra Rörum utanför Hörby.   
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Oskarshamn 200 ha
Strax öster om Fårbo ligger denna skogsfastighet i ett skifte, med ett virkesförråd om ca 17 000 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Hästgård nära Mönsterås
Mindre hästgård strax nord väst om Mönsterås. Total areal om ca 3,8 ha. Ca 2 km till ridskola.
SÅLD/KÖPT!

Lantbruk 10 ha syd Höör
Gård på fritt läge strax sydväst Ringsjön med ca 10 ha åker. Bostadshus om 179 kvm och ekonomibyggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skog 36 ha Hörby
Obebyggd skogsfastighet söder Hörby med viltvatten och mobilmastarrende.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Vaggeryd 42 ha
Byggnadsfri skogsfastighet mellan Vaggeryd och Sävsjö. Virkesförråd ca 3 600 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Åseda 47 ha
Skogsfastighet ca 5 km väster Åseda. Ca 35 ha skog och 11 ha åker/bete. Virkesförråd
ca 1 900 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Skog 13 ha Hässleholm
Obebyggd skogsfastighet i Västra Torup mellan Perstorp och Tyringe. Virkesförråd 2 300 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård i Hultsfred
Skogsgården Hyltan 1:6, del av med skogsmark som gränsar till Hyltasjön och sjön Illern. Jakt och Fiske inga byggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Hultsfred 35 ha
Skogsfastighet med ett virkesförråd om ca 3 800 m³sk. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Oskarshamn 46 ha
Fastigheten ligger ca 3,5 mil nordost om Oskarshamn nära kusten vid Flivik.
Virkesförråd om ca 3 900 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Gård nära Växjö
Mellan Gårdsby och Tofta, ca 8 km till Växjö. Mark ca 17 ha varav skog 13 ha och
åker ca 4 ha. Bostad 5 rum och kök.
SÅLD/KÖPT!

Fyrlängad gård 4 ha Hörby
Vackert gårdscentrum med tegelhus och gråstenslängor i Äspinge några km öst Hörby.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Alvesta
Totalt ca 53 ha väster om Lönashult.
Byggnad med boende/garage/verkstad.
Jaktmark med bra arrondering.
SÅLD/KÖPT!

Lantgård 9 ha Ljungby
Trevlig Lantgård belägen i Ivla 17 km söder
om Ljungby. Huvudsakligen åker och bete.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet norr om Hultsfred
Total areal ca 177 ha varav ca 170 ha skogsmark. Möjlighet finns att förvärva ytterligare skogsmark.
SÅLD/KÖPT!

Smålandsgård med sjöutsikt
Skogsfastighet om ca 18,5 ha, belägen
ca 6 km söder Lessebo, med sjöläge.
SÅLD/KÖPT!

Stenbrott utanför Kristianstad
Stenbrott med strategiskt läge vid E22 mellan Hörby och Kristianstad.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 38 Ha Oskarshamn
35 km NV Oskarshamn ligger denna gård om ca 38 ha, med ett virkesförråd på ca 7 500 m³. God mark. Utan byggnader.
SÅLD/KÖPT!

Mindre gård i Lönneberga
Fastigheten Katebo har en areal om totalt 8,5 ha med tillhörande skjutbana, enkelt torp, ladugård och förråd.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksfastighet ca 19 ha i Mönsterås
Älgerum 3:42, del av. Gedigen mangårds-byggnad med tillhörande ladugård och uthus.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård ca 70 ha vid Stora Holmsjön
Strax söder om Rumskulla ligger denna gård utan byggnader. Virkesförråd ca 12 000 m³sk. Jakt och fiske.
SÅLD/KÖPT!

Mindre lantgård 20 ha
Fastigheten Virserums-Torp ligger sydväst om Virserum med tillhörande mangårdsbyggnad och Lillstuga. Virkesförråd ca 1 500 m³sk. Jakt och fiske
SÅLD/KÖPT!

Lantbruksfastighet ca 22 ha
Fastigheten Hammarsebo ligger strax väster om Småländska Hultsfred, med ett virkesförråd
om ca 4 200 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Växtodlingsgård 44 ha sydväst Hörby
Välskött gård på fritt läge utanför Askeröds by.
SÅLD/KÖPT!

Hästgård i Askeröd - Hörby
Fyrlängad gård på fritt läge i utkanten av Askeröds by.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård, 102 ha vid sjö, i Älmhult
Jakt och enskilt fiske. Genuint renoverat bostadshus.
SÅLD/KÖPT!

Inägomark Växjö
Markområde om ca 5,4 ha. Huvudsakligen
åker och betesmark. Området ligger i anslut- ning till Furuby samhälle ca 14 km öster Växjö.
SÅLD/KÖPT!

Mindre Gård/Bostadshus nära kusten
Gård i Misterhult nordost om Oskarshamn. Fastigheten är på 5 ha varav 2.4 ha åkermark.
SÅLD/KÖPT!

Lantgård 28 ha Hörby
Gård belägen norr om Viss mosse med bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader. Går eventuellt att förvärva i delar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Oskarshamns kommun
Obebyggd skogsfastighet om 114 ha belägen 32 km sydost Oskarshamn. Virkesförråd ca 9300 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 41 ha Växjö
Skogsområde om 41 ha belägen 20 km söder Växjö. Virkesförråd ca 1 500 m3sk. Jakt och fiske med kräftfiske och båtplats.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 69 ha Växjö
Skogsområde om 69 ha belägen 17 km öster Växjö. Virkesförråd ca 6 300 m3sk. Jaktmarker i ett skifte.
SÅLD/KÖPT!

Skogsskifte Växjö
Skogsområde om ca 6,5 ha belägen ca 3 km söder Lammhult. Virkesförråd ca 1 600 m3sk, 266 m3sk/ha. Jakt och fiske.
SÅLD/KÖPT!

Virkesrik Skogsgård i Vetlanda
Fastigheten om ca 72 ha varav 59 ha skog. God bonitet. Bostadshus uppförd sent 1800-tal.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgården Svartfall i Lönneberga.
Skogsgård om ca 34 ha varav ca 30 ha skog. Mindre hus med ekonomibyggnad och en skjutbana för kula och lerduvor.
SÅLD/KÖPT!

Hultsfred Björkmossa 1:6, 1:7
Strax väst Småländska Virserum finns dessa ägor om ca 22 ha. Fiske- och jakträttigheter.
SÅLD/KÖPT!

4 ha Smålandsidyll med Gratis el!
Vackert belägen hästgård NV Oskarshamn med 4 ha betesmark. Hus med 5 r.o.k samt solelanläggning för elproduktion.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 130 ha
Äskebäck 1:3 & 2:4
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Småland
Oskarshamn Systertorp 1:22, område av. Skogsfastighet om ca 55,5 ha, mellan Oskarshamn och Kristdala.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Småland
Mönsterås Århult 1:31. Skogsfastighet om 6 ha.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Småland
Gräntö öster om Virserum om ca 147 ha. Virkesrik fastighet med jakt och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Gård invid Höörs samhälle
Mindre gård med två bostadshus på trevligt läge i Maglasäte gamla by.
SÅLD/KÖPT!

Lantgård i Hultarp norr om Virserum
Fastigheten är på totalt ca 19 ha varav ca 11 ha skogsmark och ca 6 ha jordbruksmark.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet Markaryd
Skogsfastighet om ca 7 ha belägen strax väster om Markaryd. Virkesförråd ca 900 m3sk.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård i Högsby
Mindre skogsgård i Alebo, ca 15 ha skog och åkermark med ca 3 200 m³ skog
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet 59 ha sydost Hörby
Byggnadsfri skogsfastighet i Rugerup mellan Hörby och Önneköp.
SÅLD/KÖPT

Mindre skogsfastighet norr Höör
Skogsfastighet 3,5 ha i anslutning till Tjörnarp. Samfälld del i Tjörnarpssjön.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård strax väster om Västervik
Jord-och skogsbruksfastighet i Småländska
Överby om totalt 209 ha.
SÅLD/KÖPT

Gård i Hallingeberg, Västerviks kommun
Gård NV Västervik som ligger vackert i jordbruksbygden kring Älmaren. 50 ha varav 31 ha skog med 4 800 m³sk.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet Växjö 13 ha
Skogsskifte om ca 13 ha belägen strax öster om Växjö med vinterbonat fritidshus.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård i Oskarshamns kommun
Gård om 52 ha varav 38 ha skog med 5010 m3sk. Nybyggt bostadshus från 2009 med jordvärme.
SÅLD/KÖPT

Nedregård öst Älmhult
Hästanläggning från 2005 i toppklass med exklusivt
boende ca 9 km från Älmhult.
SÅLD/KÖPT

Gård/fritidsboende norr om Höör
Mindre gård med 1,5 ha mark på avskilt läge norr om Höör. Egen väg till fastigheten.
SÅLD/KÖPT

Avstyckad gård öst Hörby
I vackra omgivningar med både skog och öppen mark ligger denna Gård som är under avstyckning.
SÅLD/KÖPT

Gård 18 ha vid Höör
Gård med två bostadshus trevligt belägen i Maglasäte by.
SÅLD/KÖPT

Blommeröd Höör
I direkt anslutning till Blommeröds Arabstuteri ligger detta trevliga suterränghus om 200 m2.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård i Högsby kommun
Gård om 54 ha med skog, fiske och mindre bostadshus.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård som gränsar till havet
Fastigheten är på 53 ha, har 800 m strand
och fiskevatten i Smältevik.
SÅLD/KÖPT

Mindre gård Mellanskåne
Gård/hus med skog och kräftdamm.
SÅLD/KÖPT

Lantbruk syd Hörby
Gård om ca 38 ha varav drygt 36 ha åker trevligt
belägen strax söder om Östraby.
SÅLD/KÖPT

Skog öst Sjöbo
Byggnadsfri skogsfastighet om 14 ha.
SÅLD/KÖPT

Lantgård Vomb
Lantgård med rejäla maskinhallar mellan Sjöbo och Veberöd
SÅLD/KÖPT