Hästgård strax utanför Virserum
Välkommen till Totemåla, en mindre fastighet om 7,7 ha varav 5 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder ett mycket trevligt läge och huset har stor potential. Skogsmarken håller ett virkesförråd om ca 1 378 m³sk och en bonitet på 7,5 m³sk/ha & år.
Läs mer »

Skogsfastigheter söder om Vena
Skogsfastigheterna är på ca 51,4 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 4399 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 154 m³sk första växtsäsongen. Bonitet 6,2 m³sk per ha.
Läs mer »

Mindre Hästgård i Djursdala
I vackra Djursdala ligger en mindre hästgård om ca 3,25 ha. På fastigheten finns ett äldre bostadshus med tillhörande ladugård. Fastigheten kommer styckas av från nuvarande fastighet. Ca 15 minuter bilväg till Vimmerby.
Läs mer »

Skogsfastighet öster om Vimmerby
Skogsfastighet om 31 ha varav 28 produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre olika skiften och har ett uppskattat virkesförråd på 2 176 m3sk. Boniteten har uppskattats i skogsbruksplan till 5,9 m3sk/ha och år.
Läs mer »

Gård 53 ha Kölleröd, Hörby
Lantgård med trivsam gårdsbild på högt och fritt läge ca 12 km sydöst om Hörby. Bostadshus från 1930-talet med enklare standard. Stall/loge och maskinhus med garage och förrådsutrymmen. Åkermark ca 20 ha, betesmark ca 26 ha och skog ca 5 ha med 1 250 m³sk. Jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
Läs mer »

Skogsegendom 258 ha Osby
Byggnadsfri skogsegendom på tyst läge i Norra Duvhult strax norr om Lönsboda. 253 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 25 350 m³sk och en medelbonitet på knappt 7 m³sk/ha och år. 83 % barr samt bra bilvägnät och god arrondering. Jakt på bl a vildsvin och älg.
Läs mer »

Skogs-/hästgård utanför Vena
Utanför Vena ligger Hultsfred Tälleryd 2:6. Fastigheten kan köpas i sin helhet, alternativt i två olika skiften, jord- och skog samt hästgårds-skifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till ca 67 ha totalt. Virkesförrådet har uppskattats till ca 6900 m³sk. Undervåningen på bostadshuset är helt nyrenoverad.
Läs mer »

Skärgårdsfastighet i Misterhult
I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 5:1. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 63 ha med 42,5 ha skog och ca 2,8 ha inäga. Jakt och fiskerätt följer fastigheten.
Läs mer »

Gårdsbutik Österlen
Etablerad gårdsbutik och catering på vackert läge i Raskarum mellan S:t Olof och Kivik. Enklare bostadshus om ca 120 kvm boyta och mindre häststall med tre boxar. 2 km till skola och matbutik i S:t Olof, 10 km till Kivik.
Läs mer »

Nio hyresfastigheter Värnamo Rydaholm
Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på 41 lägenheter och 3 lokaler. Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd. Hyresvärde (2019) 2 667 767 kr. Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.
Läs mer »

Skogsgård 65 ha Perstorp
Skogsfastighet i Månstorp norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med nyrenoverat torp och undantag samt häststall/loge. Skogsmark om ca 56 ha samt åker/betesmark 4 ha. Fastigheten kan förvärvas hel eller i delar.
Läs mer »

Skogsfastighet Backaryd 68 ha
Skogsfastighet norr om Ronneby. Produktiv skogsmark med god växtlighet om ca 66 ha med virkesförråd om ca 8 000 m3sk. Bonitet, ca 8,7 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 5 900 m3sk. Jakt på älg, kronhjort, vildsvin, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Gård 8 ha Oderup, Hörby
Gård på fritt läge i Oderup ca 12 km söder om Hörby. Bostadshus om 124 kvm med inredningsbar kallvind. Stall/loge. Maskinhall från 2001 om 510 kvm. 6 ha åkermark (jordklass 6), varav 0,8 ha åkermark på egen fastighetsbeteckning, och 2 ha skog. Den öppna marken är utarrenderad tom 2023.
SÅLD/KÖPT!

Åker- och betesmark 13 ha Hörby
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Tollstorp ca 15 km söder om Hörby. 7 ha åkermark och 6 ha betesmark. Åkermarksklass 6 enligt Länsstyrelsens jordklassificering. Det finns ett jordbruksarrende tom 2023. Jakt på bl. a rådjur, vildsvin och hjort.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet om 108,9 ha i Nybro
Bölemåla 1:7 är beläget nordöst om Alsterbro i Nybro kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 108,9 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 8 917 m3sk. Skiftet har en bonitet 5,9 m3sk/ha enligt skogsbruksplan.
SÅLD/KÖPT!

Skog och mark Växjö
Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 7 km söder om Växjö. Produktiv skogsmark ca 38 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Impediment och f.d. torvtäkt om ca 51 ha. Två jakträttsbevis i gemensam älgjakt. Enskild jakt på vildsvin, rådjur mm. Fiskerätt i Tegnabysjön.
SÅLD/KÖPT!

Skogsegendom Åseda 222 ha
7 km öster om Åseda. Totalt ca 222 ha mark varav ca 176 ha skog och ca 27 ha inägomark. Virkesförråd ca 27 800 m3sk, inkl. årets tillväxt. Äldre byggnadsbestånd. Välskött skog med relativt jämn åldersklassfördelning, bra vägnät. Jakträtt på bl.a. älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet Vislanda 46 ha
Belägen mellan Växjö och Älmhult. Huvudsakligen yngre granskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 45,7 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Bonitet, ca 6,2 m3sk/ha. Jakt på älg, gris, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Älghult Södregård 43 ha
Skogsfastighet nära Älghult samhälle. Trevligt belägen för boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 40 ha med virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Bonitet 7,5 m3sk/år. Inägomark ca 3 ha. Gräns till Lillån samt egen jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogs- och hästgård norr om Fagerhult
Norr om Fagerhult ligger fastigheten Fögeberg 2:3 som är indelad i två skiften, skogs- och hästgårdsskifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till 73 ha totalt varav 53 ha skog och 17,3 ha inäga. Bostadshus, stall och paddock.
SÅLD/KÖPT!

Bolagsägd Skärgårdsfastighet
Unik fastighet vars totala areal uppgår till 50,2 ha. På fastigheten finns 21 strandtomter med byggnader. Man kan ta sig till fastigheten med bil eller båt. Fastigheten har eget vatten. Fastigheten ägs av en juridisk person vilket medger juridiska personer som köpare.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet väster om Kalmar
Lövshult är beläget strax väster om Tvärskog i Kalmar kommun. Skiftets totala areal uppgår till ca 43 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 6 350 m³sk varav 3 000 m³sk utgörs av S2 skog. Fastighetens bonitet uppgår till 5,7 m3sk/ha enligt skogsbruksplan. Inga byggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastigheter nordväst om Fagerhult
Skogsfastigheten är på ca 39 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 8 074 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2018 är tillväxten ca 280 m³sk. Bonitet 8,3 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT!

Gård med vackert läge vid sjö
En väl arronderad skogsfastighet med vackert beläget boende. Gårdscentrat med utsikt över Skälssjön. Betesmarker ligger runt byggnaderna omgivet av ca 100 ha skogsmark. Total areal 123 ha. Virkesvolym ca 16 200 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Bragnum 6 km söder om Floby. Ca 19 ha mark, ca 12 ha skog, ca 6,5 ha inägomark, enligt skogsbruksplan. Bostadshus om 3 rum o kök, 58 kvm, bv. och ett vindsrum, ateljé på ovanvåningen. Ladugårdsbyggnad, stall, högt till tak, höskulle, loge och vagnslider. Svagt kuperade brutna marker. Kräftfiske. Jakträtt. Viltslag bl.a. älg, rådjur och vildsvin.
RESERVERAD