Skogsgård 65 ha Perstorp
Skogsfastighet i Månstorp norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med nyrenoverat torp och undantag samt häststall/loge. Skogsmark om ca 56 ha samt åker/betesmark 4 ha. Fastigheten kan förvärvas hel eller i delar.
Läs mer»

Skogsfastighet vid Hjortesjön
Välkommen till denna härliga skogsfastighet i Ånhult. Fastigheten består av 31,9 ha skog, 15,2 ha åkermark och 4,3 ha betesmark enligt skogsbruksplan. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 6 240 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2019 är tillväxten ca 172 m³sk. Bonitet 8,4 m³sk per ha.
Läs mer »

Skog norr om Karlsborg
Hög produktionsförmåga, huvudsakligen G1 och R2 skog i ett skifte. Bedömt virkesförråd om drygt 12 000 m3sk. Bonitet 9,6 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 ca 3600 m3sk. Jakträtt.
Läs mer »

Skog i Södra Rörum, Hörby
Högproduktiv skogsfastighet om knappt 19 ha i Södra Rörum mellan Hörby och Höör. 94 % gran och med en medelbonitet på drygt 12 m³sk/ha och år. Jakten fri för köparen.
Läs mer »

Mindre skogsfastighet Sjöbo
Byggnadsfri skogsfastighet om ca 2,2 ha i Klamby strax norr Sjöbo. 2,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 500 m³sk bestående av bok och ek under föryngring.
Läs mer »

Hästgård och gårdsbutik Österlen
Hästgård med etablerad gårdsbutik, förädlingsanläggning och catering på vackert läge i Raskarum mellan S:t Olof och Kivik. Enklare bostadshus om ca 120 kvm boyta och mindre stall med tre boxar. 2 km till skola och matbutik i S:t Olof, 10 km till Kivik.
Läs mer »

Alvesta Hullingsved 18 ha
Gård med trevligt läge och avverkningsbar skog belägen mellan Växjö och Älmhult. Gårdscentrum omgiven av 4 ha åker och betesmark. Bostadsbyggnad om 5 rum o kök. Skogsmark ca 14 ha med virkesförråd om ca 1 700 m3sk.  Jakt tillgänglig för ny ägare.
Läs mer »

Skogsfastighet
Mellan Mörlunda och Kristdala ligger fastigheten Stora Sinnerstad 6:20. Fastigheten har en enklare byggnad. Total areal om 58 ha varav 55 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 9 300 m³sk.
Läs mer »

Skog 60 ha Klippan
Skogsfastighet 60 ha i Ugglarp och Kolarehus strax sydost Stidsvig. Virkesförråd om 7 800 m³sk. Hög andel granplanteringar. Mindre viltvatten/damm samt jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
Läs mer »

Hästgård i Västervik
Fastighetens areal uppgår till 12,4 ha totalt varav 3,7 ha inäga och 5,6 ha skogsmark. På fastigheten finns 2 beboliga byggnader och en byggnad som används som förråd/magasin samt ekonomibyggnader.
Läs mer »

Jordbruksfastighet väster om Målilla
Väster om Målilla ligger fastigheten Östra Årena 1:9. Från denna fastighet ska mangårdsbyggnad, ladugårdsbyggnad samt inägomark säljas ifrån. Areal uppgår till ca 7,0 ha totalt varav 6,4 ha utgörs av inäga främst åkermark.

Skogsskifte i Östra Årena
Östra Årena är beläget mellan Målilla och Järnforsen i Hultsfreds kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 194,8 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 27 743 m³sk.

Skogsfastighet 24 ha syd Hässleholm
Byggnadsfri skogsfastighet i Lunnahöja söder om Hässleholm. 18 ha produktiv skog i ett rektangulärt skifte med virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Drygt 5 ha betesmark. Viltrika trakter med bland annat dovhjort, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 114 ha
Stort eget vattenområde om ca 58,4 ha, produktiv skogsmark ca 41,4 ha. Virkesförråd bedömt till ca 5200 m3sk. Löpande tillväxt ca 268 m3sk/år.  Kan köpas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet 102 ha Mellanskåne
Byggnadsfri skogsfastighet i Ludvigsborg mellan Höör och Hörby. 101 ha produktiv skog i 3 skiften med virkesförråd om ca 17 400 m³sk. Välbyggda skogsbilvägar och rejäla vändplatser. Jakt på bl. a vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Virkesrik Skogsfastighet
Mellan Gamleby och Överum ligger fastigheterna Gamleby-Löckerum 2:2 och 2:3. Total areal om 86 ha varav 65 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 19 300 m³sk totalt och 299 m³sk/ha i medeltal. Bonitet 7,3 m³sk/ha. God tillgång på vilt.
SÅLD/KÖPT!

Kustnära skogsfastighet
Fastigheten har skog, jord, ekonomibyggnader och bostadshus. Areal ca 182 ha med totalt virkesförråd om ca 15 000 m³sk. Fastigheten ligger kustnära med rätt till brygga och båtplats vid havet.
SÅLD/KÖPT!


Skogsgård 52 ha utan byggnader
Mellan Oskarshamn och Kristdala ligger fastigheten Lämmedal 1:7. Total areal om 52 ha varav 51 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 6 300 m³sk totalt och 125 m³sk/ha i medeltal. Bonitet 7,2 m³sk/ha.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 23 ha
Belägen ca 13 km öster om Åseda. Huvudsakligen yngre skog i ett skifte. Produktiv skogsmark 21,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 063 m3sk. Bonitet 8,8 m3sk/ha. Skog i S1/S2 ca 1200 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 63 ha
Belägen 2 km nordost Virestad. Huvudsakligen medelålders till äldre tallskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 63,7 ha, bedömt virkesförråd om ca 8 700 m3sk. Bonitet 6,3 m3sk/ha. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Bolagsskog i Målilla
Ca 2 km väster om Målilla ligger fastigheten Målilla 1:75. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 31 ha varav 29 ha utgörs av skogsmark, 2 ha av övrig mark. 
SÅLD/KÖPT!

Hästgård i Romhult, Löberöd
Fint belägen hästgård med 1 ha på fritt läge sydöst Löberöd. Stort bostadshus om ca 170 kvm och 6 rum och kök, lämplig för barnfamiljen. Stallbyggnad med möjlighet för hästboxar.
SÅLD/KÖPT!

Boende/skog 22 ha Kristianstad
Tilltalande skogsgård i Bassköp 15 km väst Kristianstad. Naturskön parktomt om 8 000 kvm med kräftdamm. Högproduktiv skogsmark om 21 ha. Egendomen kan förvärvas i delar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Norrhult 192 ha
Välskött skogsfastighet belägen mellan Växjö och Vetlanda. Totalt ca 192 ha varav skogsmark ca 144 ha med virkesförråd om ca 12 600 m3sk. Bonitet 6,7 m3sk/ha. Gräns i flera sjöar. Jakt i två jaktlag.
SÅLD/KÖPT!

Alvesta Billingetorp 84 ha
Enligt nyligen upprättad skogsbruksplan är virkesförrådet bedömt till ca 9 900 m3sk. Prod. skogsmark ca 68,5 ha med bonitet 6,9 m3sk/ha. S1/S2 skog ca 5 700 m3sk. Inägomark ca 11 ha. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT!

Hus på landet utanför Bockara
Bostadsfastighet med hus, garage och förrådsbyggnad. Goda möjligheter att arrendera betesmarker runt bostället.
SÅLD/KÖPT!

Fritidslantbruk, nordost om Åseda
Beläget i Näshults-Hulu nordost om Åseda. Ca: 5 ha mark. Bostadshus 1,5-plan om 6 rum o kök. Ladugård, förrådsbyggnad samt jordkällare.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 15 ha Bjärnum
Gård i Slättaröd nordväst om Bjärnum. Mysigt bostadshus. Genomgående skogsväg på fastigheten. Tillgång till mysig grillplats vid sjö.
SÅLD/KÖPT!

Naturskog 33 ha Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 19 ha nybildat naturreservat i trevlig, omväxlande natur. Skåneleden går genom egendomen.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 15 ha Broby
Gård i Broby Norreskog öster om Hästveda. Fritidshus om ca 100 kvm samt förråd och garage. Kuperade marker med jakt på bl a rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Torp Kronogård 30 ha
Skogsgård mellan Värnamo och Växjö. Trevligt belägen för boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 22 ha med virkesförråd om ca 2 500 m3sk. Jakt tillgänglig för ny ägare.
SÅLD/KÖPT!

Ljungby Horsaberga 16 ha
Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 20 km söder om Ljungby. Produktiv skogsmark ca 16,3 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Bonitet, ca 9,3 m3sk/ha. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Ljungby Södra Tranhult 23 ha.
Skogsfastighet belägen ca 14 km sydost om Ljungby. Delvis naturreservat. Produktiv skogsmark ca 17,6 ha med virkesförråd om ca 1 558 m3sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastigheten Bjälebo 2:4
I Oskarshamns kommun mellan Bockara och Kristdala ligger fastigheten Bjälebo 2:4. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 148 ha varav 137 ha utgörs av skogsmark, 9 ha av berg och myr. Bedömt virkesförråd ca 11 600 m³sk. Jakträtt och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Hultåkra 23 ha
Belägen mellan Växjö och Åseda. Skogsmark ca 22 ha med virkesförråd ca 2 400 m3sk. Bonitet 7,1 m3sk/ha. Jakt på älg, gris, rådjur mfl.
SÅLD/KÖPT!

Gård 75 ha Linderödsåsen
Skogsgård 75 ha i Brostorp. Bostadshus med jordvärmeanläggning. Välskött skog på ca 60 ha med bl a stamkvistad ek. 14 ha åker. Jakt på bl a älg, vildsvin och dovhjort.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark 43 ha syd Höör
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Snogeröd. Ca 42 ha sammanhängande åkermark och mindre julgransodling.Inga arrenden eller nyttjanderätter belastar egendomen.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Lammhult 101 ha.
Välkommen till Älgabäck ca 8 km väster om Lammhult. Äldre mangårdsbyggnad med ekonomibyggnader. Skogsmark ca 86 ha, virkesförråd ca 8 700 m3sk. Åker och bete ca 7 ha. Bra arrondering. Jakt och Fiske.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog 102 ha Kristianstad
Arkelstorp norr om Kristianstad. God arrondering, hög tillväxt med grandominans, rejäla bestånd och välbyggd genomgående skogsbilväg. Jakt på kron- och dovvilt, älg, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/lantgård 33 ha Hörby
Gård på lugnt läge i Elestorp. Bostadshus om 5 rum och kök. Brutna, omväxlande marker med inriktning mot viltvård/jakt.
SÅLD/KÖPT!

Vederslöv Karlstorp 33 ha.
Välbelägen gård i Vederslöv utanför Växjö. Bostadshus med 5 rum och kök. Nära till skola och badsjö. Åker/bete ca 7 ha. Skogsmark ca 25 ha och ca 2 800 m3sk. Jakt/fiske.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Herråkra 125 ha.
Skogsfastighet belägen ca 2 km söder Herråkra och ca 35 km öster Växjö. Skogsmark ca 116 ha med virkesförråd om ca 10 000 m3sk. Bonitet 6,4 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 5 100 m3sk. Jakt på älg, gris, rådjur mfl.
SÅLD/KÖPT!

Gård 16 ha Nävlingeåsen
Lant-/fritidsgård på helt tyst läge i Nävlinge. Enklare bostadshus om ca 90 kvm samt mindre loge/stall. 9 ha skog och 7 ha åker- och betesmark. Mindre bäck löper genom fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Gård strax utanför Höör
Boende-/hästgård i Maglasäte strax utanför Höörs tätort. Gårdscentrum med rejält bostadshus om ca 160 + 100 kvm, 5-6 rum och kök. Praktisk maskinhall med gårdsverkstad, stallar, loge. Perfekt för företagaren eller den djurintresserade!
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Kristdala
Skogsfastigheten är på ca 90 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering i maj 2018 till ca 11 556 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 225 m³sk. Bonitet 6,1 m³sk per ha. Fastigheten har en stor andel gammal skog.
SÅLD/KÖPT!

Gård 8 ha nordost Hörby
Lantgård om ca 8 ha i Ekastorp 12 km nordost Hörby. Bostadshus i originalskick  samt enklare stall och loge. 3,7 ha skog och 3,7 ha åker ger bl a egen vedfångst och djurhållningsmöjligheter.
SÅLD/KÖPT!

Skog 20 ha norr om Höör
Byggnadsfri skogsfastighet om 20 ha med eget vatten och ö i Vaxsjön. Fantastiska
strövområden och vacker natur in på knuten.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård - Vimmerby
Klemmestorp 2:2. Total areal 29 ha. Här finns en vackert belägen torpstuga i ostört läge. Gränsar till Gallsjön, med mindre öar som tillhör. Fiske och jakträtt. Bedömt virkesförråd 3 500 m³sk.
SÅLD/KÖPT!


Mindre skogsgård nära Vimmerby
Mellan Tuna och Ishult ligger Smedserum 1:4 och Väderum 1:11. På Väderum finns en vackert belägen 1800-tals kvarn med porlande vatten. Till kvarnen finns en tillhörande mjölnarstuga. Gårdarna har en total areal om ca 15 ha varav 13 ha är skogsmark. Virkesförråd 2800 m³sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård - Mo kvarn - Vimmerby
På Väderum 1:11 finns en vackert belägen 1800-tals kvarn med porlande vatten. Kvarnen har varit i bruk fram till år 1960. Till kvarnen finns en tillhörande mjölnarstuga. Fastighetens areal är 3,6 ha varav 3,4 ha är skogsmark.  Vackert ostört läge. Jakt & fiskerätt följer. 
SÅLD/KÖPT!

Skogsgårdar - Vimmerby
Tuna-Flohult 1:2, 1:5 & 1:6. Total areal 73 ha, varav 55 ha skogsmark och 9,4 ha inäga. Bedömt virkesförråd
11 850 m³sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård norr om Höör
Skogsfastighet om 19 ha på trevligt läge i Jularp. Gårdsbild med bostadshus i rivningsskick och enklare stallbyggnader, fritt fram för nybyggaren! Fantastiska strövområden och vacker natur in på knuten.
SÅLD/KÖPT!

Skog 13 ha nordost Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Ynglingarum 15 km nordost Höör. 9 ha skog och 4 ha betesmark. Skiftande, kuperad terräng med bl a ättestupa, bäckar och äldre karpdamm med utbyggnadsmöjligheter i etager.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 10 Ha
Byggnadsfri skogsfastighet belägen mellan Strömsnäsbruk och Osby. Skogsmark ca 9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Huvudsakligen äldre barrskog. Jakt på älg, gris, rådjur m.fl. arter.
SÅLD/KÖPT!

Hästgårdstomt 2 ha Sätofta, Höör
Tomt på trevligt läge söder om Höör.
Förhandsbesked för byggnation av bostadshus, komplementbyggnad och stall/ridhus.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skog vid Önneköp, Hörby
Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 3 ha i Stänkelösa öster om Önneköp. Gammal gårdstomt med grävd brunn ger möjligheter till byggnation. Trevlig bäck löper genom fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 33 ha norr Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Korsaröd 10 km norr om Höör. 19 ha skog och knappt 14 ha åker och bete med ett virkesförråd om ca 2 000 m3sk, Möjlighet till byggnation på avskilt läge i syd på fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Skog-inäga 20 ha Agusa
Byggnadsfri skogsfastighet i Lönshult någon km från Agusa. 14 ha skog med virkesförråd om 1 000 m³sk och 6 ha åker/betesmark. Jakten fri för köparen fr o m 2018-06-30.
SÅLD/KÖPT!