U-gård 7 ha på trevligt läge sydöst Hörby
Lantgård från 1875 i Grankarp 5 km sydöst om Hörby. Rejält och stort bostadshus om 7 rum och kök samt parkliknande trädgård. Vackra stenlängor för djurhållning och maskiner. Ca 4 ha åker, 2 ha bete och 1 ha tomt/väg.
Läs mer»

Bolagsägd Skärgårdsfastighet
Unik fastighet vars totala areal uppgår till 50,2 ha. På fastigheten finns 21 strandtomter med byggnader. Man kan ta sig till fastigheten med bil eller båt. Fastigheten har eget vatten. Fastigheten ägs av en juridisk person vilket medger juridiska personer som köpare.
Läs mer»

Gård med fiskerätt i sjön Skagern
Med anor från 1600-talet, belägen med högt och fint läge cirka 500 m från Skagern, badplats. Bostadshus från mitten av 1800-talet, delv. renoverat, om 2 rum och kök samt inredningsbar vind. Mark om ca 26,5 ha, enligt skogsbruksplan. Jakträtt. Fiskerätt.
Läs mer»

Fastighet med etablerad gårdsbutik, Hörby
Gård med stort och rejält bostadshus om 10 rum och kök för den stora familjen mellan Hörby och Osbyholm. Närhet till tätort. Stallbyggnader samt gårdsbutik med förädlingsanläggning, idag anpassat för kycklingproduktion. Ca 3 ha åker, 1 ha betesmark och 1 ha tomt/väg.
Läs mer»

Skogsegendom Åseda 222 ha
7 km öster om Åseda. Totalt ca 222 ha mark varav ca 176 ha skog och ca 27 ha inägomark. Virkesförråd ca 27 800 m3sk, inkl. årets tillväxt. Äldre byggnadsbestånd. Välskött skog med relativt jämn åldersklassfördelning, bra vägnät. Jakträtt på bl.a. älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel.
Läs mer»

Gårdsbutik Österlen
Etablerad gårdsbutik och catering på vackert läge i Raskarum mellan S:t Olof och Kivik. Enklare bostadshus om ca 120 kvm boyta och mindre häststall med tre boxar. 2 km till skola och matbutik i S:t Olof, 10 km till Kivik.
Läs mer »

Nio hyresfastigheter Värnamo Rydaholm
Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på 41 lägenheter och 3 lokaler. Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd. Hyresvärde (2019) 2 667 767 kr. Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.
Läs mer »

Skogsgård 65 ha Perstorp
Skogsfastighet i Månstorp norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med nyrenoverat torp och undantag samt häststall/loge. Skogsmark om ca 56 ha samt åker/betesmark 4 ha. Fastigheten kan förvärvas hel eller i delar.
Läs mer»

Skog 60 ha Klippan
Skogsfastighet 60 ha i Ugglarp och Kolarehus strax sydost Stidsvig. Virkesförråd om 7 800 m³sk. Hög andel granplanteringar. Mindre viltvatten/damm samt jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
Läs mer »

Sommartorpet
I Djursdala ligger denna vackra och välbevarade torpstuga. Stugan ligger högt placerad och har en stor rymlig trädgård med fruktträd. Fastigheten areal uppgår till 6712 m² enl. taxeringen.
Läs mer »

Gård i Bragnum 6 km söder om Floby. Ca 19 ha mark, ca 12 ha skog, ca 6,5 ha inägomark, enligt skogsbruksplan. Bostadshus om 3 rum o kök, 58 kvm, bv. och ett vindsrum, ateljé på ovanvåningen. Ladugårdsbyggnad, stall, högt till tak, höskulle, loge och vagnslider. Svagt kuperade brutna marker. Kräftfiske. Jakträtt. Viltslag bl.a. älg, rådjur och vildsvin.
RESERVERAD

Gård 41 ha Bessinge, Hörby
Kringbyggd gård belägen sydöst om Hörby. Rymligt och vackert bostadshus. Stall med 5 hästboxar och loge för lösdrift. Ridhus/maskinhall från 2006. Stor anlagd damm. Skogsmark om ca 16 ha samt åker/betesmark ca 23 ha. 
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet nordöst om Virserum
Utanför Virserum ligger skogsfastigheten Blackelid 1:6 som är på ca 21 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till ca 2500 m³sk. Bonitet 7,3 m³sk per ha. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten 115 m³sk/år. Jakt- och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet
Fågelvägen ca 8 km sydväst om Oskarshamn ligger fastigheterna Fliseryd-Boda 1:5 och Tjuståsa 5:1. Fastigheternas areal uppgår till ca 177 ha totalt och består av tre skiften. Bostadsbyggnad med tillhörande äldre ladugård. Nyrenoverad lillstuga. Virkesvolym om ca 15 000 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Del av Ömmastorp
Skogsskiften 15 km nordost om Vetlanda, i Skede församling. Fastighetens totala areal uppgår till 46,3 ha, fördelat på två skiften. Virkesförrådet har uppskattats till ca 3 500 m³sk. Bra arrondering och bra vägnät.
SÅLD/KÖPT!

Hästgård i Västervik
Fastighetens areal uppgår till 12,4 ha totalt varav 3,7 ha inäga och 5,6 ha skogsmark. På fastigheten finns 2 beboliga byggnader och en byggnad som används som förråd/magasin samt ekonomibyggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skog norr om Karlsborg
Hög produktionsförmåga, huvudsakligen G1 och R2 skog i ett skifte. Bedömt virkesförråd om drygt 12 000 m3sk. Bonitet 9,6 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 ca 3600 m3sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Sjöläge 18 ha Ringsjön
Gård på vackert läge väst Gamla Bo med gräns och eget vatten i Ringsjön. Boende i skånelänga om ca 120 kvm och 5 rum/kök. Fastigheten består av 13 ha åkermark, 2 ha bete och 2 ha skog. Vid sjökanten finns  brygga och sex stugor.
SÅLD/KÖPT!

Gård med vy Högseröd
Trelängad gård på högt, fritt läge längst ut på egen väg i Högseröd mellan Hörby och Löberöd. Charmig bostadslänga i vinkel, utbyggnadsbar, om 4 rum och kök samt stall, loge och maskinhus. Ca 12,5 ha åker, 0,5 ha skog och 1 ha tomt/väg.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog 49 ha NO Höör
Byggnadsfri skogsfastighet om ca 49 ha i Ynglingarum. 41 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 900 m³sk bestående av i huvudsak gran samt 4 ha åkermark. Trevlig bäck, mindre julgransodling och småkuperad terräng.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 31 ha Hörby
Byggnadsfri skogsfastighet i Ekastorp. 25,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 200 m³sk bestående av gran och bok. 4 ha betesmark. Bra skogsbilväg genom fastigheten med vändplats. Jakt på bl. a vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skogsfastighet i Djursdala
I vackra Djursdala ligger en mindre skogsgård om 36 ha. På fastigheten finns ett äldre bostadshus med tillhörande ladugård. Virkesförråd ca 5 600 m³sk tot. Bonitet 6,5 m³sk/ha/år. Ca 15 minuter bilväg till Vimmerby.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet vid Hjortesjön
Välkommen till denna härliga skogsfastighet i Ånhult. Fastigheten består av 31,9 ha skog, 15,2 ha åkermark och 4,3 ha betesmark enligt skogsbruksplan. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 6 240 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2019 är tillväxten ca 172 m³sk. Bonitet 8,4 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT

Skogs/lant/hästgård nära Ålem
Strax utanför Ålem ligger fastigheten Ödebo 4:2. En trevlig fastighet med bra byggnader. Inägomarken ligger intill och ger en öppen närmiljö. Ekonomibyggnader för enklare djurhållning. Fastighet i tre skiften med god bonitet. Total areal 24 ha, ca 2750 m³sk.
SÅLD/KÖPT

Jord Skog Hästgård Degerfors 24 ha
Gård med avverkningsbar skog belägen väster om Håkanbol 7,5 km söder om Degerfors. Bostad och ekonomibyggnader med renoveringsbehov. Skogsmark ca 15,9 ha, virkesförråd ca 2 800 m3sk. Åker och bete ca 7,8 ha. Småviltsjakt. Fiske.
SÅLD/KÖPT

Gård 3 ha Hallaröd, Höör
Gård vid vägs ände i Äsperöd  nordväst om Höör. Charmigt bostadshus med 4 rum och kök med renoveringsbehov. Mindre stall med möjlighet för djurhållning och betesmark i anslutning till gården.
SÅLD/KÖPT!

Alvesta Hullingsved 18 ha
Gård med trevligt läge och avverkningsbar skog belägen mellan Växjö och Älmhult. Gårdscentrum omgiven av 4 ha åker och betesmark. Bostadsbyggnad om 5 rum o kök. Skogsmark ca 14 ha med virkesförråd om ca 1 700 m3sk.  Jakt tillgänglig för ny ägare.
SÅLD/KÖPT!

Skog i Södra Rörum, Hörby
Högproduktiv skogsfastighet om knappt 19 ha i Södra Rörum mellan Hörby och Höör. 94 % gran och med en medelbonitet på drygt 12 m³sk/ha och år. Jakten fri för köparen.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skogsfastighet Sjöbo
Byggnadsfri skogsfastighet om ca 2,2 ha i Klamby strax norr Sjöbo. 2,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 500 m³sk bestående av bok och ek under föryngring.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksfastighet väster om Målilla
Väster om Målilla ligger fastigheten Östra Årena 1:9. Från denna fastighet ska mangårdsbyggnad, ladugårdsbyggnad samt inägomark säljas ifrån. Areal uppgår till ca 7,0 ha totalt varav 6,4 ha utgörs av inäga främst åkermark.
SÅLD/KÖPT!

Skogsskifte i Östra Årena
Östra Årena är beläget mellan Målilla och Järnforsen i Hultsfreds kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 194,8 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 27 743 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet
Mellan Mörlunda och Kristdala ligger fastigheten Stora Sinnerstad 6:20. Fastigheten har en enklare byggnad. Total areal om 58 ha varav 55 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 9 300 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 24 ha syd Hässleholm
Byggnadsfri skogsfastighet i Lunnahöja söder om Hässleholm. 18 ha produktiv skog i ett rektangulärt skifte med virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Drygt 5 ha betesmark. Viltrika trakter med bland annat dovhjort, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 114 ha
Stort eget vattenområde om ca 58,4 ha, produktiv skogsmark ca 41,4 ha. Virkesförråd bedömt till ca 5200 m3sk. Löpande tillväxt ca 268 m3sk/år.  Kan köpas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet 102 ha Mellanskåne
Byggnadsfri skogsfastighet i Ludvigsborg mellan Höör och Hörby. 101 ha produktiv skog i 3 skiften med virkesförråd om ca 17 400 m³sk. Välbyggda skogsbilvägar och rejäla vändplatser. Jakt på bl. a vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Virkesrik Skogsfastighet
Mellan Gamleby och Överum ligger fastigheterna Gamleby-Löckerum 2:2 och 2:3. Total areal om 86 ha varav 65 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 19 300 m³sk totalt och 299 m³sk/ha i medeltal. Bonitet 7,3 m³sk/ha. God tillgång på vilt.
SÅLD/KÖPT!

Kustnära skogsfastighet
Fastigheten har skog, jord, ekonomibyggnader och bostadshus. Areal ca 182 ha med totalt virkesförråd om ca 15 000 m³sk. Fastigheten ligger kustnära med rätt till brygga och båtplats vid havet.
SÅLD/KÖPT!


Skogsgård 52 ha utan byggnader
Mellan Oskarshamn och Kristdala ligger fastigheten Lämmedal 1:7. Total areal om 52 ha varav 51 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 6 300 m³sk totalt och 125 m³sk/ha i medeltal. Bonitet 7,2 m³sk/ha.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 23 ha
Belägen ca 13 km öster om Åseda. Huvudsakligen yngre skog i ett skifte. Produktiv skogsmark 21,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 063 m3sk. Bonitet 8,8 m3sk/ha. Skog i S1/S2 ca 1200 m3sk.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 63 ha
Belägen 2 km nordost Virestad. Huvudsakligen medelålders till äldre tallskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 63,7 ha, bedömt virkesförråd om ca 8 700 m3sk. Bonitet 6,3 m3sk/ha. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Bolagsskog i Målilla
Ca 2 km väster om Målilla ligger fastigheten Målilla 1:75. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 31 ha varav 29 ha utgörs av skogsmark, 2 ha av övrig mark. 
SÅLD/KÖPT!

Hästgård i Romhult, Löberöd
Fint belägen hästgård med 1 ha på fritt läge sydöst Löberöd. Stort bostadshus om ca 170 kvm och 6 rum och kök, lämplig för barnfamiljen. Stallbyggnad med möjlighet för hästboxar.
SÅLD/KÖPT!

Boende/skog 22 ha Kristianstad
Tilltalande skogsgård i Bassköp 15 km väst Kristianstad. Naturskön parktomt om 8 000 kvm med kräftdamm. Högproduktiv skogsmark om 21 ha. Egendomen kan förvärvas i delar.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Norrhult 192 ha
Välskött skogsfastighet belägen mellan Växjö och Vetlanda. Totalt ca 192 ha varav skogsmark ca 144 ha med virkesförråd om ca 12 600 m3sk. Bonitet 6,7 m3sk/ha. Gräns i flera sjöar. Jakt i två jaktlag.
SÅLD/KÖPT!

Alvesta Billingetorp 84 ha
Enligt nyligen upprättad skogsbruksplan är virkesförrådet bedömt till ca 9 900 m3sk. Prod. skogsmark ca 68,5 ha med bonitet 6,9 m3sk/ha. S1/S2 skog ca 5 700 m3sk. Inägomark ca 11 ha. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT!

Hus på landet utanför Bockara
Bostadsfastighet med hus, garage och förrådsbyggnad. Goda möjligheter att arrendera betesmarker runt bostället.
SÅLD/KÖPT!

Fritidslantbruk, nordost om Åseda
Beläget i Näshults-Hulu nordost om Åseda. Ca: 5 ha mark. Bostadshus 1,5-plan om 6 rum o kök. Ladugård, förrådsbyggnad samt jordkällare.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 15 ha Bjärnum
Gård i Slättaröd nordväst om Bjärnum. Mysigt bostadshus. Genomgående skogsväg på fastigheten. Tillgång till mysig grillplats vid sjö.
SÅLD/KÖPT!

Naturskog 33 ha Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 19 ha nybildat naturreservat i trevlig, omväxlande natur. Skåneleden går genom egendomen.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 15 ha Broby
Gård i Broby Norreskog öster om Hästveda. Fritidshus om ca 100 kvm samt förråd och garage. Kuperade marker med jakt på bl a rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Torp Kronogård 30 ha
Skogsgård mellan Värnamo och Växjö. Trevligt belägen för boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 22 ha med virkesförråd om ca 2 500 m3sk. Jakt tillgänglig för ny ägare.
SÅLD/KÖPT!

Ljungby Horsaberga 16 ha
Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 20 km söder om Ljungby. Produktiv skogsmark ca 16,3 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Bonitet, ca 9,3 m3sk/ha. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Ljungby Södra Tranhult 23 ha.
Skogsfastighet belägen ca 14 km sydost om Ljungby. Delvis naturreservat. Produktiv skogsmark ca 17,6 ha med virkesförråd om ca 1 558 m3sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastigheten Bjälebo 2:4
I Oskarshamns kommun mellan Bockara och Kristdala ligger fastigheten Bjälebo 2:4. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 148 ha varav 137 ha utgörs av skogsmark, 9 ha av berg och myr. Bedömt virkesförråd ca 11 600 m³sk. Jakträtt och fiskerätt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Hultåkra 23 ha
Belägen mellan Växjö och Åseda. Skogsmark ca 22 ha med virkesförråd ca 2 400 m3sk. Bonitet 7,1 m3sk/ha. Jakt på älg, gris, rådjur mfl.
SÅLD/KÖPT!

Gård 75 ha Linderödsåsen
Skogsgård 75 ha i Brostorp. Bostadshus med jordvärmeanläggning. Välskött skog på ca 60 ha med bl a stamkvistad ek. 14 ha åker. Jakt på bl a älg, vildsvin och dovhjort.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark 43 ha syd Höör
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Snogeröd. Ca 42 ha sammanhängande åkermark och mindre julgransodling.Inga arrenden eller nyttjanderätter belastar egendomen.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Lammhult 101 ha.
Välkommen till Älgabäck ca 8 km väster om Lammhult. Äldre mangårdsbyggnad med ekonomibyggnader. Skogsmark ca 86 ha, virkesförråd ca 8 700 m3sk. Åker och bete ca 7 ha. Bra arrondering. Jakt och Fiske.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog 102 ha Kristianstad
Arkelstorp norr om Kristianstad. God arrondering, hög tillväxt med grandominans, rejäla bestånd och välbyggd genomgående skogsbilväg. Jakt på kron- och dovvilt, älg, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/lantgård 33 ha Hörby
Gård på lugnt läge i Elestorp. Bostadshus om 5 rum och kök. Brutna, omväxlande marker med inriktning mot viltvård/jakt.
SÅLD/KÖPT!

Vederslöv Karlstorp 33 ha.
Välbelägen gård i Vederslöv utanför Växjö. Bostadshus med 5 rum och kök. Nära till skola och badsjö. Åker/bete ca 7 ha. Skogsmark ca 25 ha och ca 2 800 m3sk. Jakt/fiske.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Herråkra 125 ha.
Skogsfastighet belägen ca 2 km söder Herråkra och ca 35 km öster Växjö. Skogsmark ca 116 ha med virkesförråd om ca 10 000 m3sk. Bonitet 6,4 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 5 100 m3sk. Jakt på älg, gris, rådjur mfl.
SÅLD/KÖPT!

Gård 16 ha Nävlingeåsen
Lant-/fritidsgård på helt tyst läge i Nävlinge. Enklare bostadshus om ca 90 kvm samt mindre loge/stall. 9 ha skog och 7 ha åker- och betesmark. Mindre bäck löper genom fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Gård strax utanför Höör
Boende-/hästgård i Maglasäte strax utanför Höörs tätort. Gårdscentrum med rejält bostadshus om ca 160 + 100 kvm, 5-6 rum och kök. Praktisk maskinhall med gårdsverkstad, stallar, loge. Perfekt för företagaren eller den djurintresserade!
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet i Kristdala
Skogsfastigheten är på ca 90 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering i maj 2018 till ca 11 556 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 225 m³sk. Bonitet 6,1 m³sk per ha. Fastigheten har en stor andel gammal skog.
SÅLD/KÖPT!

Gård 8 ha nordost Hörby
Lantgård om ca 8 ha i Ekastorp 12 km nordost Hörby. Bostadshus i originalskick  samt enklare stall och loge. 3,7 ha skog och 3,7 ha åker ger bl a egen vedfångst och djurhållningsmöjligheter.
SÅLD/KÖPT!

Skog 20 ha norr om Höör
Byggnadsfri skogsfastighet om 20 ha med eget vatten och ö i Vaxsjön. Fantastiska
strövområden och vacker natur in på knuten.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård - Vimmerby
Klemmestorp 2:2. Total areal 29 ha. Här finns en vackert belägen torpstuga i ostört läge. Gränsar till Gallsjön, med mindre öar som tillhör. Fiske och jakträtt. Bedömt virkesförråd 3 500 m³sk.
SÅLD/KÖPT!


Mindre skogsgård nära Vimmerby
Mellan Tuna och Ishult ligger Smedserum 1:4 och Väderum 1:11. På Väderum finns en vackert belägen 1800-tals kvarn med porlande vatten. Till kvarnen finns en tillhörande mjölnarstuga. Gårdarna har en total areal om ca 15 ha varav 13 ha är skogsmark. Virkesförråd 2800 m³sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård - Mo kvarn - Vimmerby
På Väderum 1:11 finns en vackert belägen 1800-tals kvarn med porlande vatten. Kvarnen har varit i bruk fram till år 1960. Till kvarnen finns en tillhörande mjölnarstuga. Fastighetens areal är 3,6 ha varav 3,4 ha är skogsmark.  Vackert ostört läge. Jakt & fiskerätt följer. 
SÅLD/KÖPT!

Skogsgårdar - Vimmerby
Tuna-Flohult 1:2, 1:5 & 1:6. Total areal 73 ha, varav 55 ha skogsmark och 9,4 ha inäga. Bedömt virkesförråd
11 850 m³sk. Jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård norr om Höör
Skogsfastighet om 19 ha på trevligt läge i Jularp. Gårdsbild med bostadshus i rivningsskick och enklare stallbyggnader, fritt fram för nybyggaren! Fantastiska strövområden och vacker natur in på knuten.
SÅLD/KÖPT!

Skog 13 ha nordost Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Ynglingarum 15 km nordost Höör. 9 ha skog och 4 ha betesmark. Skiftande, kuperad terräng med bl a ättestupa, bäckar och äldre karpdamm med utbyggnadsmöjligheter i etager.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älmhult 10 Ha
Byggnadsfri skogsfastighet belägen mellan Strömsnäsbruk och Osby. Skogsmark ca 9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Huvudsakligen äldre barrskog. Jakt på älg, gris, rådjur m.fl. arter.
SÅLD/KÖPT!

Hästgårdstomt 2 ha Sätofta, Höör
Tomt på trevligt läge söder om Höör.
Förhandsbesked för byggnation av bostadshus, komplementbyggnad och stall/ridhus.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skog vid Önneköp, Hörby
Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 3 ha i Stänkelösa öster om Önneköp. Gammal gårdstomt med grävd brunn ger möjligheter till byggnation. Trevlig bäck löper genom fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 33 ha norr Höör
Byggnadsfri skogsfastighet i Korsaröd 10 km norr om Höör. 19 ha skog och knappt 14 ha åker och bete med ett virkesförråd om ca 2 000 m3sk, Möjlighet till byggnation på avskilt läge i syd på fastigheten.
SÅLD/KÖPT!

Skog-inäga 20 ha Agusa
Byggnadsfri skogsfastighet i Lönshult någon km från Agusa. 14 ha skog med virkesförråd om 1 000 m³sk och 6 ha åker/betesmark. Jakten fri för köparen fr o m 2018-06-30.
SÅLD/KÖPT!