Skogsekonomi

Skogsekonomi handlar om att maximera nyttan av sitt skogsägande. Den nyttan ser olika ut för varje skogsägare. Någon ser skogen som en trygghet och ställer inga andra krav än att den skall bära sig själv. Någon annan ser det som en investering för framtiden och kan tänka sig skjuta till pengar varje år. Ytterligare någon vill använda skogens avkastning för att kombinera med annan näringsverksamhet eller kanske rent av gå ned lite i arbetstid. Situationerna är lika många som antalet skogsägare.

Skog och Lantbruk har lång erfarenhet och brett kontaktnät som kan hjälpa Dig med frågor som rör skogen, fastigheten, skatten och värdet.

Våra medarbetare